Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Plans de Formació de Zona

Els Plans de Formació de Zona són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat d’una zona educativa.

Activitats del Pla de Formació de Zona

Activitats del Consorci d'Educació de Barcelona:

Activitats obertes al professorat que treballa a la ciutat de Barcelona


Formació en centre:

Activitats destinades al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre.


Activitats de zona:

Activitats destinades al professorat de diversos centres de la zona.


Centres de Recursos Pedagògics de la ciutat:

Consulta les activitats de formació als CRP de la ciutat de Barcelona 

 

Calendari d'inscricpió

L’oferta general d’activitats que es realitzen durant el curs escolar es publicarà abans de l'1 d'agost de2019. Aquesta oferta es pot complementar amb altres activitats que s’aniran publicant durant el curs. La formació que es realitza a l’estiu es publica al maig.

La inscripció a les activitats de l'oferta general del curs 2019-2020 es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.

Períodes d'inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 27 de setembre 9 d’octubre a partir del 15 d'octubre 
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir del 5 de febrer
Formació d'estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir de l'1 de juliol
Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s'ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s'ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.

Si hi ha sol·licituds d’inscripció que arribin fora de termini, es deixaran en reserva. 

En la sol·licitud de places a activitats de formació individual (cursos, tallers, seminaris i grups de treball), sense comptar la formació obligatòria, realitzades durant el curs escolar (primer torn, segon torn i torn d’estiu) cal tenir en compte:

En el primer i segon torn d’inscripció una persona pot realitzar fins a 5 sol·licituds i en el torn d’estiu fins a 3. En el cas de sol·licitud d'activitats telemàtiques tan sols es pot realitzar 2 sol·licituds per torn.


A cadascun del torns d’inscripció, el màxim d’hores que poden sumar les activitats sol·licitades és de 100.


En el total del curs escolar a una persona se li poden assignar fins a un màxim de 100 hores.


En la sol·licitud de places a activitats de formació en centre i per a centres i a activitats de dinamització, sensibilització i difusió (jornades, conferències, taules rodones i presentacions d’experiències) no s’estableixen límits d’hores en les sol·licituds i en les assignacions.

 

Informació general sobre el procés d'inscripció a les activitats de formació

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail