Suport educatiu i recursos

Plans de Formació de Zona

Els Plans de Formació de Zona són un recurs de formació al servei de la millora dels centres i el professorat d’una zona educativa.

Activitats del Pla de Formació de Zona

Activitats del Consorci d'Educació de Barcelona:

Activitats obertes al professorat que treballa a la ciutat de Barcelona


Formació en centre:

Activitats destinades al professorat d'un centre amb projecte propi especificat en un pla de formació de centre.


Activitats de zona:

Activitats destinades al professorat de diversos centres de la zona.


Centres de Recursos Pedagògics de la ciutat:

Consulta les activitats de formació als CRP de la ciutat de Barcelona 

 

Calendari d'inscricpió

L’oferta general d’activitats que es realitzen durant el curs escolar es publica a data de 16 de juliol. Aquesta oferta es pot complementar amb altres activitats que s’aniran publicant durant el curs. La formació que es realitza a l’estiu es publica al maig.

La inscripció a les activitats de l'oferta general del curs 2018-2019 es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.

Períodes d'inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre 9 d’octubre a partir del 17 d'octubre 
Segon torn del 9 al 18 de gener 30 de gener a partir del 6 de febrer
Formació d'estiu del 15 al 31 de maig 20 de juny a partir del 2 de juliol
Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s'ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s'ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

Informació general sobre el procés d'inscripció a les activitats de formació

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail