Suport educatiu i recursos

Curs d'iniciació a la tasca docent

La Direcció General d'Educació Infantil i Primària i la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat organitzen el “Curs d'iniciació a la tasca docent” en centres públics. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estableix la llista del professorat que ha de seguir el curs.

A qui s'adreça

Professorat interí o substitut nomenat per a tot un curs sense una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

Queden exemptes de la realització de l’activitat les persones que puguin acreditar amb documentació tenir experiència prèvia de dotze mesos o més en els tres cursos anteriors a l'actual.

Objectius

  • Acollir i acompanyar el professorat interí novell en els inicis de la seva dedicació professional, complementant  la tasca de la fase de tutoria de centre amb una formació pràctica que ajudi a millorar les seves competències professionals.
  • Oferir eines, recursos i estratègies de gestió de l’aula i de desenvolupament de les tasques relacionades amb la tutoria i l’orientació de l’alumnat i les seves famílies.
  • Contribuir a millorar les pràctiques docents per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Continguts i estructura del programa

Aquests cursos, de 30 hores de durada (15 hores presencials i 15 hores telemàtiques) són organitzats pels Serveis d’Innovació i Formació de l’Educació Infantil i Primària i de l’Educació Secundària en col·laboració amb del Consorci d’Educació de Barcelona. Cada persona seguirà el curs que li correspongui, en funció del cos i d’acord amb la localització del centre docent on tingui el nomenament.

Inscripció

El període d'inscripció és de l’1 al 13 de desembre de 2016.

Formulari d'inscripció a l'espai de formació de la Xtec

La consulta del resultat de la inscripció serà a partir del dia 17 de desembre. Es recomana imprimir el resguard de la inscripció.

L’assistència i aprofitament d’aquest curs és requisit indispensable per ser avaluat positivament de la competència docent per la comissió d’avaluació (tutor/a, director/a del centre i inspector/a).

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu adreçar-vos a: innovacio.ceb@gencat.cat

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail