Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Suport educatiu i recursos

Formació del Consorci d'Educació

Són activitats organitzades pel Consorci d'Educació o organitzades pel Departament d'Ensenyament i gestionades pel Consorci d'Educació en què hi pot participar tot el professorat de la ciutat de Barcelona.

Activitats del primer trimestre del curs 2017-2018

 Àmbit general

CodiActivitat
1000290511 El PAT dels cicles de grau mitjà
Del 18/10/2017 al 21/3/2018 ( 15 hores - 5 sessions )
1000230511 Curs d’estratègies metodològiques: models d’intervenció educativa i d’organització a l’aula per aplicar en el procés d’ensenyament  i d’aprenentatge dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
Del 10/10/2017 al 10/12/2017 ( 15 hores - 5 sessions ) 
1000220511 Coaching educatiu. Eines i recursos per a l’aula i la tutoria
Del 13/9/2017 al 23/5/2018 ( 30 hores - 9 sessions )
1000020511 Suport a l’orientació en els itineraris dels ensenyaments postobligatòris. 3a edició
Del 17/10/2017 al 25/5/2018 ( 45 hores - 8 sessions ) de 16 h a 19 h
1000010511 Orientar a Cicles Formatius de Grau Mitjà: conèixer els cicles de primera mà. 3a edició
Del 17/10/2017 al 21/11/2017 ( 20 hores - 6 sessions ) de 16 h a 19h
1000030511 Dinamització de la biblioteca i la lectura a secundària
Del 24/10/2017 al 20/3/2018 ( 20 hores - 5 sessions )
1000050511 Els Trastorns de l’Espectre Autista a l’escola
Del 8/11/2017 al 13/12/2017 ( 15 hores - 5 sessions ) de 17.30h a 20 h
1000040511 Les alteracions greus de la conducta a l’escola
Del 24/1/2018 al 21/2/2018 ( 15 hores - 5 sessions ) de 17.30h a 20h
1000210511 ESPAI JOVE.NET: Promoció i prevenció de la salut mental en la població jove
Del 15/2/2018 al 22/3/2018 ( 15 hores - 6 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000100511 GSuite for Education inicial
Del 18/10/2017 al 13/12/2017 ( 20 hores - 8 sessions )
1000070511 Tot Dansa
Del 16/1/2018 al 15/5/2018 ( 35 hores - 10 sessions ) de 18.30h a 20.30h
1000200511 ESPAI JOVE.NET: Promoció i prevenció de la salut mental en la població jove
Del 19/10/2017 al 23/11/2017 ( 15 hores - 6 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000060511 Conceptes de salut mental per a docents / els trastorns mentals
Del 8/11/2017 al 13/12/2017 ( 15 hores - 5 sessions ) de 17.30h a 20h
1000080511 Seminari per docents d’educació infantil que atenen alumnes TEA
Del 14/11/2017 al 13/2/2018 ( 15 hores - 6 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000090511 Corrandescola Barcelona
Del 4/9/2017 al 2/2/2018 ( 30 hores - 4 sessions )
1000110511 GSuite for Education - usos didàctics
Del 17/1/2018 al 18/4/2018 ( 20 hores - 8 sessions ) de 17.30h a 19.30 h
1000280511 Creadors en residència als instituts de Barcelona
Del 10/10/2017 al 12/6/2018 ( 30 hores - 3 sessions )
1000340511 Formació EducArtS (Educació, Arts i Acció Social)-Zona Nord
Del 4/9/2017 al 8/9/2017 ( 30 hores - 5 sessions ) de 12h a 15h
1000380511 La coeducació a les escoles bressol. Inclusió de la diversitat afectiva, sexual, de gènere, funcional, ètnica i cultural (EBM La Muntanya)
Del 27/9/2017 al 27/6/2018 ( 30 hores )
1000300511 Com treballem a l''aula i el taller amb els alumnes
Del 18/10/2017 al 21/3/2018 ( 15 hores - 5 sessions )
1000310511 Barcelona és nostra. Treball amb dades obertes(Challenge Edu Data)
Del 16/10/2017 al 21/5/2018 ( 20 hores - 4 sessions )
1000350511 La coeducació a les escoles bressol. Inclusió de la diversitat afectiva, sexual, de gènere, funcional, ètnica i cultural (EBM El Cotxet)
Del 27/9/2017 al 27/6/2018 ( 30 hores - 10 sessions )
1000240511 XXIII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. El zoo que volem
Del 10/10/2017 al 12/6/2018 ( 20 hores - 4 sessions )
1000270511 Treball interdisciplinari: Llenguatge oral, escrit, visual i corporal
Del 10/10/2017 al 12/6/2018 ( 15 hores - 4 sessions )
1000260511 Espais de ciència, possibilitats i límits. Petits Talents Científics. 2n cicle d’educació infantil  i cicle inicial d’educació primària
Del 25/10/2017 al 28/2/2018 ( 20 hores - 6 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000250511 Els fenòmens astronòmics. Petits Talents Científics. Cicle mitjà i superior d''EP
Del 18/10/2017 al 14/2/2018 ( 20 hores - 6 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000370511 La coeducació a les escoles bressol. Inclusió de la diversitat afectiva, sexual, de gènere, funcional, ètnica i cultural (EBM El Roure)
Del 27/9/2017 al 27/6/2018 ( 30 hores - 10 sessions )
1000360511 La coeducació a les escoles bressol. Inclusió de la diversitat afectiva, sexual, de gènere, funcional, ètnica i cultural (EBM El Fil)
Del 27/9/2017 al 27/6/2018 ( 30 hores - 10 sessions )
1000330511 Prevenció dels Trastorns del Comportament Alimentari: Avenços, recursos i iniciatives destacades
Del 23/10/2017 al 23/10/2017 ( 8 hores - 1 sessions ) de 9 h a 18.30h
1000320511 E3 Descoberta i millora energètica dels centres educatius
Del 27/9/2017 al 20/6/2018 ( 20 hores - 4 sessions )
1000400511 Eines d'inclusió per a l'aprenentatge i la comunicació

Del dimarts 17/10/2017 al 5/6/2018 de 17.30h a 19.30h

1000390511 Formació inicial de tutors d'Aula d'Acollida
Del 20/9/2017 al 28/9/2017 ( 15 hores - 4 sessions ) de 16h a 19h
1000410511 Programació de mòduls professionals que es cursen en una modalitat de FP DUAL en alternança.
Del 15/11/2017 al 15/6/2018 ( 15 hores - 5 sessions )
1000420511 La coeducació al món educatiu
Del 20/1/2018 al 27/5/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 10h a 13h
1000450511 Camí escolar, espai amic II. Eines pedagògiques
Del 7/11/2017 al 18/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 9.30h a 11.30h
1000390511 Formació inicial de tutors d'Aula d'Acollida
Del 20/9/2017 al 28/9/2017 ( 15 hores - 4 sessions ) de 16h a 19h
1000450511 Camí escolar, espai amic II. Eines pedagògiques
Del 7/11/2017 al 18/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 9.30h a 11.30h
1000460511

Camí escolar, espai amic I. Fem camí
Del 23/1/2018 al 20/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 9.30h a 11.30h

1000470511 Camí escolar, espai amic IV. Plataforma de geolocalització
Del 25/4/2018 al 20/6/2018 (20 hores - 5 sessions) de 9.30h a 11.30h
1000480511 Camí escolar, espai amic III. Sortim al barri
Del 20/2/2018 al 20/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions )
1000490511 Tecnologia i accedibilitat: Per un món eductiu més inclusiu
Del 23/11/2017 al 23/11/2017 ( 6 hores - 2 sessions ) de 9.30h a 17h
1000500511 Seguretat Química
Del 24/10/2017 al 24/10/2017 ( 7 hores - 2 sessions ) de 9.30h a 18.30h

 

Atenció a la diversitat

CodiActivitat
1000010512 Seminari d’anàlisi de casos
Del 9/11/2017 al 11/4/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
1000020512 Ser-hi, participar i aprendre. Cicle de conferències
Del 9/10/2017 al 4/12/2017 ( 15 hores - 5 sessions ) de 17.30h a 19h
1000080512 Emergències psicosocials (2a edició)
Del 26/10/2017 al 28/6/2018 ( 30 hores - 8 sessions ) de 15.30h a 18h

 

Convivència

CodiActivitat
1000800450 Elaboració del projecte de convivència
Del 17/10/2017 al 20/12/2017 ( 15 hores - 4 sessions ) de 17.30h a 19.30h
1000810540 Elaboració del projecte de convivència
Del 2/10/2017 al 20/12/2017 ( 30 hores - 7 sessions ) de 17.30h a 19.30h

 

Currículum

CodiActivitat
1000010509 El currículum a l'escola i a l'aula
Del 15/11/2017 al 13/12/2017 ( 15 hores - 4 sessions ) de 17.30h a 20.00h

 

Orientació i Serveis Educatius

CodiActivitat
1000010520 Itinerari formatiu: Model competencial orientador. Nivell 1
Del 2/10/2017 al 20/2/2018 ( 30 hores - 8 sessions )
1002000520

Orientació acadèmica i professional 
Del 2/10/2017 al 20/2/2018 ( 10 hores - 3 sessions )

1001000520 Itinerari formatiu: Model competencial orientador. Nivell 2
Del 2/10/2017 al 20/2/2018 ( 10 hores - 3 sessions )
1000100512 Formació adreçada als centres amb SIEI (USEE)
Del 2/10/2017 al 21/12/2017 (30 hores - 6 sessions)

 

Gestió administrativa i econòmica de centres

CodiActivitat
1000010528 Gestió acadèmica I administrativa Esfer@- Equip directiu
Del 6/9/2017 al 27/9/2017 ( 10 hores - 2 sessions ) de 15h a 20h
1000020528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (matrícula, currículum i personal)
Del 2/10/2017 al 2/10/2017 ( 5 hores - 1 sessions ) de 15h a 20h
1000030528 Formació específica Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa (matrícula, currículum i personal)
Del 3/10/2017 al 3/10/2017 ( 5 hores - 1 sessions ) de 15h a 20h
1000430511 Gestió acadèmica I administrativa Esfer@- Equip directiu
Del 28/9/2017 al 28/9/2017 ( 5 hores - 1 sessions ) de 15h a 20h
1000440511 Gestió acadèmica I administrativa Esfer@- Equip directiu
Del 2/10/2017 al 2/10/2017 ( 5 hores - 1 sessions ) de 15h a 20h

 

Àmbit TAC

CodiActivitat
1001000529 Jornada tècnica per a responsables TAC/TIC novells
Del 23/10/2017 al 23/10/2017 ( 7 hores - 1 sessions )
1001010529 Coordinació en tecnologia de l''aprenentatge i  coneixement a secundària
Del 18/10/2017 al 23/5/2018 ( 20 hores - 5 sessions)

 

Llengües estrangeres

CodiActivitat
1000020542 Formació pel professorat del programa  Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 2 any
Del 1/10/2017 al 1/5/2018 ( 45 hores - 5 sessions ) de 11:00
1000050542 Obrim un projecte eTwinning
Del 1/10/2017 al 1/5/2018 ( 10 hores - 2 sessions)
1000040542 Taller de Dansa Escocesa: Ceilidh
Del 1/10/2017 al 1/10/2017 ( 2 hores - 1 sessions )
1000090542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 8 sessions )
1000110542 Formació del Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
1000030542 Trobada pedagògica dels centres participants en el programa Generació Plurilingüe (GEP) AICLE 1r any
Del 1/10/2017 al 1/10/2017 ( 5 hores - 1 sessions )
1000070542 Jornada de formació dels futurs tutors del programa d''auxiliars de conversa 
Del 26/6/2018 al 26/6/2018 ( 2 hores - 1 sessions )
1000010542 Formació del professorat del programa Generació Plurilingüe (GEP) CLIL 1r any
Del 1/10/2017 al 1/5/2018 ( 45 hores - 5 sessions )
1000060542 Jornada d''acollida i orientació d''auxiliars de conversa i els seus tutors
Del 2/10/2017 al 2/10/2017 ( 5 hores - 1 sessions )
1000120542 Avancem  cap al Tractament Integrat de Llengües (segon any)
Del 1/10/2017 al 30/5/2018 ( 20 hores - 5 sessions )
1000130542 Formació del Grup Impulsor del programa Avancem 2n any
Del 1/10/2017 al 30/5/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
1000080542

Jornada de formació i seguiment del programa d''auxiliars de conversa i els seus tutors
Del 28/11/2017 al 28/11/2017 ( 3 hores - 1 sessions )

1000100542 Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües (primer any)
Del 2/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 8 sessions )
1000140542 Formació del Grup Impulsor del programa Avancem 1r any
Del 2/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )

Formació CESIRE - matemàtiques (ARAMAT)

CodiActivitat
1000010500 Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Mòdul 2)
el 1/10/2017 al 30/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 17.15h a 19.15h
1000020500 Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor (Mòdul 3)
Del 22/1/2018 al 19/6/2018 ( 30 hores - 8 sessions ) de 17.15h a 19.15h
1000030500 Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor
Del 1/10/2017 al 30/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 1715h a 1915h
1080010500 Ara matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor
Del 1/10/2017 al 30/6/2018 ( 20 hores - 5 sessions ) de 17.15h a 19.15h

 

Català, Lectura, LIC

CodiActivitat
1000660555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
1000020555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
1000050555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
1000330555 Grup Impulsor 2 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Emili Juncadella
1000340555 Grup Impulsor 2 (ILEC)

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions ) de h a h
C Sagrat Cor

1000360555 Grup Impulsor 2 (ILEC)

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions ) de h a h
ESC Reina Violant-Comas i Solà

1000370555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Alfageme
1000400555 Llegir per aprendre (secundària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 10 sessions )
CFA Montserrat Roig
1000410555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Cintra
1000420555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
ESC Baixeras
1000430555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
ESC Barrufet
1000460555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
ESC Pegaso
1000480555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Miró
1000500555 Grup Impulsor 3 
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Bon Pastor
1000010555 Competència lectora i gust per llegir

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
ESC El Carmel

1000060555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C Nostra Senyora del Carme
1000080555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
ESC Mestre Enric Gibert i Camins
1000090555 Competència lectora i gust per llegir

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
CFA La Verneda

1000150555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Shalom
1000210555

Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
ESC Santiago Rusiñol

1000220555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
ESC Seat

1000310555 Grup Impulsor 2 (ILEC)

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Taxonera

1000320555 Grup Impulsor 2 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Reial Monestir de Santa Isabel
1000200555 Grup Impulsor 1 (ILEC)

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Seat

1000250555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
ESC Emili Juncadella
1000470555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Immaculada Concepció
1000030555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
ESC Enric Granados
1000040555 Competència lectora i gust per llegir

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C Mare del Diví Pastor

1000100555 Competència lectora i gust per llegir

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
CFA El Carmel

1000580555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Pegaso
1000110555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC El Carmel
1000130555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Enric Granados
1000180555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Mestre Enric Gibert i Camins
1000170555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Urgell
1000230555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
ESC Taxonera
1000240555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
Reial Monestir de Santa Isabel
1000260555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
C Sagrat Cor
1000600555 Grup Impulsor 3 

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Miró

1000270555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
C Patufet

1000280555 Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 13 sessions )
ESC Reina Violant-Comas i Solà
1000540555 Grup Impulsor 3 
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Baixeras
1000550555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Barrufet 
1000300555 Grup Impulsor 2 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Seat
1000440555

Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
ESC Carlit

1000070555

Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C Urgell

1000120555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Bac de Roda
1000140555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Mare del Diví Pastor
1000290555 Grup Impulsor 2 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Santiago Rusiñol
1000350555 Grup Impulsor 2 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2021 ( 15 hores - 6 sessions )
C Patufet
1000380555

Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Bon Pastor

1000390555 Llegir per aprendre (secundària)

Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 10 sessions )
CFA El Clot

1000450555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
ESC Doctor Ferran i Clua
1000520555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
CFA Montserrat Roig
1000530555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Cintra
1000590555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Immaculada Concepció
1000160555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Nostra Senyora del Carme
1000510555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
CFA El Clot 
1000190555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
CFA La Verneda
1000490555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Alfageme 
1000560555 Grup Impulsor 3
 Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Carlit
1000570555 Grup Impulsor 3
 Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
ESC Doctor Ferran i Clua
1000670555 Grup Impulsor 3
 Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Vedruna Àngels
1000630555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C La Salle Comtal
1000610555 La fluïdesa lectora (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 4 sessions )
ESC Ramón y Cajal
1000720555 Competència lectora i gust per llegir
Del 2/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C Amor de Dios
1000650555 Grup Impulsor 3
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Sant Joan Baptista 
1000730555 Grup Impulsor 1 (ILEC)
Del 2/10/2017 al 6/6/2018 ( 15 hores - 6 sessions )
C Amor de Dios
1000620555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C La Salle Comtal
1000640555 Llegir per aprendre (primària)
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 21 hores - 10 sessions )
C Sant Joan Baptista
1000710555 Competència lectora i gust per llegir
Del 1/10/2017 al 6/6/2018 ( 30 hores - 14 sessions )
C Amor de Dios

 

Calendari d'inscripcions

La inscripció a les activitats de l'oferta general es realitzarà en dos torns, un primer torn al setembre i un segon torn al gener. Al maig s'obre un altre període d'inscripció per a la formació d'estiu.

Períodes d'inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre 9 d’octubre a partir del 17 d'octubre 
Segon torn del 9 al 19 de gener 30 de gener a partir de l'11 de febrer
Formació d'estiu del 15 al 31 de maig 21 de juny a partir de l'3 de juliol
Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s'ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s'ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.

La sol·licitud d’una plaça significa acceptar les condicions d’inscripció i tot allò que consta a la descripció de l’activitat en referència a dates, horaris, objectius, continguts, persones destinatàries i requisits d’acreditació.

Si hi ha sol·licituds d’inscripció que arribin fora de termini, es deixaran en reserva. 

En la sol·licitud de places a activitats de formació individual (cursos, tallers, seminaris i grups de treball), sense comptar la formació obligatòria, realitzades durant el curs escolar (primer torn, segon torn i torn d’estiu) cal tenir en compte:

  • En el primer i segon torn d’inscripció una persona pot realitzar fins a 5 sol·licituds i en el torn d’estiu fins a 3. En el cas de sol·licitud d'activitats telemàtiques tan sols es pot realitzar 2 sol·licituds per torn.
  • A cadascun del torns d’inscripció, el màxim d’hores que poden sumar les activitats sol·licitades és de 100.
  • En el total del curs escolar a una persona se li poden assignar fins a un màxim de 100 hores.

En la sol·licitud de places a activitats de formació en centre i per a centres i a activitats de dinamització, sensibilització i difusió (jornades, conferències, taules rodones i presentacions d’experiències) no s’estableixen límits d’hores en les sol·licituds i en les assignacions.

 

 

Per a més informació adreceu-vos a:

innovacio.ceb@gencat.cat

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail