Professorat i PAS

Fons d’Acció Social de l’any 2017

A la Gaseta Municipal del dia 9 de juliol de 2018, s’ha publicat l’anunci de les bases que regeixen la convocatòria de la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons d’Acció Social de l’any 2017 adreçats al personal municipal.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds s’iniciarà el 10 de juliol i finalitzarà el 9 d’agost de 2018 (ambdós inclosos).

Sol·licitar l'ajut

Tot el personal de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms que tenen accés a la intranet i que vulguin demanar l’ajut del Fons d’Acció Social ho hauran de fer mitjançant el formulari telemàtic (és el mateix de l’any) i que, com a qualsevol altre servei del portal, també podran fer la sol·licitud en nom d’un altre.

Per al personal que no tingui accés al formulari telemàtic (OA) podeu utilitzar aquesta instància:

Instància FAS 2017, PDF

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades dels documents preceptius establerts en l’annex de documentació de les bases.

En aquesta convocatòria es mantenen tots els programes d’ajuts de la convocatòria anterior.

Per a qualsevol dubte o consulta que tinguin els/les empleats/ades que demanin ajuts cal que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció al Personal, al telèfon 27770 (Maribel ) o per correu electrònic a l’adreça de l’oficina oap@bcn.cat.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail