Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Nomenaments telemàtics de professorat de secundària i de règim especial

Resultat individual de l'adjudicació

Convocatòria dels actes de nomenaments 

Consulta dades de la borsa

 

Per a interinitats i substitucions de difícil provisió a secundària (no telemàtiques): consulteu la pàgina principal de nomenaments

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail