Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Borses de treball de personal docent del Departament d'Educació

02/2020-CM En aplicació dels apartats 3 i 4 de la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació, comença el termini de presentació de la manifestació de disponibilitat per a ser nomenat/a director/a, amb caràcter extraordinari, per un període d’un any

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail