Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Professorat i PAS

Torna

Borsa Ajuntament de Barcelona

Llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de titularitat municipal

Educació infantil i primària (actualització d'1 de setembre de 2020)

Secundària - Grup A Professorat d'ensenyament secundari (actualització d'1 de setembre de 2020)

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail