Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Borsa Ajuntament de Barcelona

Llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics de titularitat municipal

Educació infantil i primària (actualització del 31 de maig de 2019)

Professors arts plàstiques i disseny - Grup A (actualització de 31 de maig de 2019)

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail