Torna

Borsa docent de l'Ajuntament de Barcelona

Llistes provisionals de les persones de la Borsa de personal docent municipal que tenen dies de serveis prestats a centres docents de titularitat municipal de l’Ajuntament de Barcelona fins el 31 d’agost de 2021.

Data límit instància Fins al 30 de novembre de 2021 es poden presentar al·legacions contra possibles errades o omissions. S’han de fer arribar a l’adreça borses.ceb@gencat.cat, indicant a l’assumpte : “Al·legacions llistes borsa docent municipal (dies treballats)"
Llistes borsa

Educació infantil i primària (actualització del 31 d'agost de 2021)

Secundària - Grup A Professorat d'ensenyament secundari (actualització del 31 d'agost de 2021)

Professors arts plàstiques i disseny - Grup A (actualització del 31 d'agost de 2021)