Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Professorat i PAS

Torna

Convocatòria

01/2021-C CONVOCATÒRIA de concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Data límit instància del dia 27 de març de 2021 al 15 d’abril de 2021, ambdós inclosos
Bases Bases de la convocatòria, 509 KB
Informació sobre la presentació de les sol·liciuds, 207.9 KB
Sol·licitud Formulari de Sol·licitud, 45.3 KB
Full de mèrits Declaració i barem de mèrits, 454.4 KB
Resolució Resolució per la qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses, 100.3 KB
Admesos / Exclosos Llistat de persones admeses i excloses, 93.7 KB
Llista Centres sense candidat/a, 88.1 KB

 

 

 

Actualització: contínua, en funció del desenvolupament de cada convocatòria.

Font de les dades: unitat competent en la gestió dels Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, departaments de Governació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Format de les dades: PDF

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail