Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Convocatòria per cobrir vacants, en comissió de serveis, als serveis educatius del Consorci d'Educació de Barcelona per al curs 2020-2021

Davant la necessitat de cobrir diverses vacants als serveis educatius del Consorci d'Educació de Barcelona s'obren terminis per a la presentació de sol·licituds per optar a les diverses places, en règim de comissió de serveis.

Convocatòria extraordinària (agost)

 Tipus vacant Convocatòries Supòsits pràctics Terminis
Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC) de secundària. Convocatòria Supòsit practic del 24 al 28 d'agost

Convocatòria ordinària (maig)

 Tipus vacant Convocatòries Supòsits pràctics Terminis
Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC) Convocatòria Supòsit pràctic del 19 al 27 de maig 
Equips d’Assessorament i Orientació psicopedagògica (EAP) Convocatòria Supòsit pràctic del 19 al 27 de maig
Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) Convocatòria Supòsit pràctic del 19 al 27 de maig
Mestre especialista en audició i llenguatge al CREDA Pere Barnils Convocatòria Supòsit pràctic del 19 al 27 de maig
Psicopedagoga al CREDA Pere Barnils Convocatòria Supòsit pràctic del 19 al 27 de maig
Mestre CREDV Convocatòria Supòsit pràctic del 25 de maig al 5 de juny
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail