Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Detall de la convocatòria

01/2020-CD CONVOCATÒRIA I BASES del concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail