Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Detall de la convocatòria

01/2019-CD CONVOCATÒRIA I BASES del concurs de mèrits per a seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.

Data límit instància Del 25 de febrer fins al 15 de març de 2019
Bases Bases de la convocatòria Gaseta Muncipal
Sol·licitud Sol·licitud de participació, 93.5 KB
Full de mèrits Full de mèrits, 70.5 KB
Llista Llistat d'admesos/es i exclosos/es, 88.7 KB
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail