Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Detall de la convocatòria

exp. 63/2018 Promoció interna especial de 60 places d’administratiu/iva de l’escala d’Administració General, mitjançant concurs oposició (exp. 63/2018)

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail