Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Torna

Detall de la convocatòria

01/2018 Concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona

Data límit instància Del 28 de desembre de 2017 al 22 de gener de 2018 (ambdós inclosos)
Bases Bases del concurs de mèrits, 85.6 KB
Sol·licitud Full de sol·licitud, 16.6 KB
Full de mèrits Mèrits, 59.7 KB
Admesos / Exclosos Llistat d'aspirants admesos i exclosos, 99.2 KB
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail