Professorat i PAS

Convocatòria per cobrir les vacants, en comissió de serveis, als serveis educatius del Consorci d'Educació de Barcelona per al curs 2019-2020

Calendari

  • Termini de presentació de sol·licuds: dilluns 10 de juny
  • Entrevistes: del 17 al 21 de juny
  • Publicació de places assignades: divendres 28 de juny

Oferta de places

Servei educatiu

Vacants

Correu electrònic

Convocatòria / perfil

Supòsit

Centres de recursos pedagògics (CRP)

 

Personal docent de la Generalitat de Catalunya

2 de secundària innovacio.ceb@gencat.cat

Centres de recursos pedagògics (CRP)

 

Personal docent de l'Ajuntament de Barcelona

6 de primària

 

3 de secundària

innovacio.ceb@gencat.cat

Camp d'Aprenentatge de Barcelona

1 de primària
(Generalitat)

cda-barcelona@xtec.cat  

Equipts de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC)

3 de primària
(Generalitat)

1 de secundària
(Generalitat)

fvila.ceb@gencat.cat

Equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP)

5 vacants d'orientació
(Generalitat)
suportinclusiva.ceb@gencat.cat

Centre de recursos per a deficients auditius (CREDA)

1 logopeda
(Generalitat)

suportinclusiva.ceb@gencat.cat

En tots els casos hi poden haver noves vacants de resultes de moviments interns que es cobriran amb les persones seleccionades

Les persones interessades han d’adreçar el seu currículum, una carta de motivació i el desenvolupament del supòsit pràctic al correu que s’especifica.

La provisió d’aquestes places es farà per un procediment de selecció que comporta dues fases:

  1. Selecció prèvia de candidats a partir del currículum professional, la carta de motivació (màxim 1 full) i el desenvolupament del supòsit pràctic (màxim 2 fulls).
  2. Les persones seleccionades seran convocades a una entrevista personal. Les no seleccionades seran informades per correu electrònic.

 

Resultat del procés selectiu i assignació de places

Llistat d'assignació de places, PDF

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail