Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Professorat i PAS

Procediment per a l’adjudicació de destinacions provisionals

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2018-2019.

Consulta sobre la fase d'elecció

Exclusivament per aclarir els dubtes de la fase d’elecció, el professorat que ho requereixi serà atès presencialment sense cita prèvia a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona (planta baixa – Espai d’atenció de RRHH), els dilluns, dimecres i divendres, de 9h a 12h, en el període comprès entre el 9 de maig i el 6 de juny. Per ser atès  caldrà demanar torn per ordre d’arribada al dispositiu instal·lat al mateix Espai d’atenció de RRHH.

També podeu contactar a l ‘adreça de correu rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat, fent constar a l’assumpte: CONSULTA SOBRE FASE D’ELECCIÓ.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail