Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Millora de la pintura i els revestiments interiors de 16 escoles per generar més benestar i entorns adients per als aprenentatges

23/08/2020

Aquestes actuacions es realitzen dins el Pla de pintures i revestiments, que està gestionat pel Consorci d’Educació i finançat per l’Ajuntament de Barcelona, i des del 2016 té l'objectiu de millorar la lluminositat dels centres i els espais més adients per a l’entorn educatiu i l’aprenentatge. Enguany compta amb una inversió municipal de prop de 2,6 milions d’euros.

Aquest estiu d'està duent a terme el manteniment del revestiment i la pintura de 16 centres educatius de la ciutat, per tal de millorar la seva lluminositat i fer els espais més adients per a l’entorn educatiu i l’aprenentatge. Per això, s’utilitzen colors neutres i es fa un anàlisi dels diferents espais amb l’objectiu de donar una sensació de més amplitud i més serenitat.

Des de l’any 2016, s’inverteixen entre 2 i 3 milions d’euros anuals en el Pla de pintures i revestiments.  El Pla es va posar en marxa amb un pilot a 3 centres educatius per tal d’establir criteris d’actuació i planificar els arranjaments necessaris per garantir el bon estat del conjunt de centres educatius públics de la ciutat. S’aplica a 191 equipaments educatius públics dins de la inversió municipal en Reformes, Manteniment i Millores (RAM) que són competència exclusiva de l’Ajuntament en els centres d’educació infantil i primària i en aquells de secundària amb titularitat municipal.

 

El Pla ha dignificat 100 centres educatius des del 2016

El Pla de pintures, des de l’any 2016, ha dignificat 100 centres educatius, beneficiant a més de 33.500 alumnes i ha suposat una inversió municipal de 10.602.288,16 euros. El seu primer any es van pintar 3 centres; el 2017, 32; el 2018, 25, el 2019, 21. Aquest any 2020 s’actuarà en un mínim de 19 centres, del quals 16 durant l’estiu, i la resta des de l’octubre fins a finals d’aquest any.

Els 16 centres on s’està fent la transformació cromàtica aquest estiu són els següents:

 

Districte

 

Tipus de centre

 

Centre Educatiu

 

EIXAMPLE

Escola

Ramon Llull

SANTS

Escola

Mossèn Jacint Verdaguer

SANTS

Escola

Gayarre

SANT ANDREU

Escola

Pegaso

LES CORTS

Escola

Lavínia

GRACIA

Escola

Sagrada Família

SANT MARTI

Escola

La Farigola del Clot

NOU BARRIS

Centre d’Educació Especial

Sant Joan de la Creu

SANT ANDREU

Escola

Molí de Finestrelles

SANT MARTI

Escola

Antoni Brusi

SANT MARTI

Escola

La Caixa

SANT ANDREU

Escola

Eulàlia Bota

NOU BARRIS

Escola

Timbaler del Bruc

SANT ANDREU

Escola

El Sagrer

HORTA

Centre d’Educació Especial

La Ginesta

SANT MARTI

Escola

Miralletes

 

Potenciar l’amplitud, serenitat i lluminositat, fugir de colors estridents

El programa està dissenyat amb dos grans objectius. D’una banda, la dignificació dels edificis escolars com a equipaments públics importants per a la ciutat, tant per als seus usos educatius en horari lectiu com per a usos socials i comunitaris més enllà del temps escolar. De l’altra, l’establiment d’uns paràmetres cromàtics concrets que es comencin a aplicar a partir d’ara a tots els centres on s’actuï. En aquest sentit, el programa s’ha dissenyat defugint dels colors estridents habitualment associats a espais infantils per donar protagonisme als materials, les textures i l’aprofitament de la llum natural i artificial per accentuar la serenitat i el confort. Es tracta d’harmonitzar l’entorn amb el projecte educatiu del centre, com també passa amb els complements d’altres actualitzacions, com ara el mobiliari dels centres. Al llarg de tot el procés les propostes són treballades i consensuades amb la direcció del centres.

L’objectiu és aconseguir la màxima sensació d’amplitud, serenitat i lluminositat, fent prevaldre la pacificació visual dels espais enfront de l’anomenada “contaminació cromàtica”. Això no significa l’absència de color, però sí que el color es concentri en els detalls. A partir dels elements de l’edifici amb un color determinat (fustes, paviments, revestiments ceràmics o petris...) s’ha proposat per a cada centre una gamma cromàtica càlida, domèstica i tranquil·la que aporti confort i benestar.

El programa fixa uns criteris base a l’hora de millorar els revestiments i la pintura d’un centre educatiu amb la idea d’assegurar que els centres de la ciutat adquireixin la màxima qualitat espacial possible i que aquesta qualitat es mantingui en el futur. Les propostes respecten les singularitats de cada base arquitectònica i introdueixen variacions cromàtiques en funció de l’estructura i característiques de cada edifici.

A més a més el procediment és dut a terme per un important equip tècnic que determina conjuntament amb la direcció de cada centre el model d’execució a utilitzar depenen de la necessitats d’utilització dels espais, època de l’any, horaris de treball possibles, etc... per tal de minimitzar l’impacte de l’actuació en el centre durant aquesta fase.

 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail