Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell
Torna

Xarxes per al Canvi analitza el procés de transformació educativa en 283 centres educatius de la ciutat durant 4 cursos

06/07/2020

Durant 4 cursos el programa ha treballat per la transformació educativa en els centres de manera equitativa, sostinguda, sostenible i sistèmica, avançant en el lideratge distribuït, l'establiment dels pilars del treball en xarxa i l'oportunitat de compartir un espai de reflexió i de connexió. El número de centres que s'ha compromès al programa ha anat creixent cada any fins arribar ara al total de 283, distribuïts en 25 xarxes

El programa Xarxes per al Canvi ha celebrat aquest migdia el darrer plenari d'aquesta etapa d'aliança entre les quatre institucions impulsores del programa -Consorci d'Educació, Escola Nova 21, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB i l’Associació de Mestres Rosa Sensat- després de 3 anys des del seu inici i 4 cursos en funcionament.

Ha estat una reunió telemàtica en què hi han participat una bona representació de les 283 direccions dels centres educatius implicats en el programa Xarxes per al canvi. Amb la presència, entre d'altres, del president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray; el vicepresident, Joan Subirats, i la directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d'Educació, Mar Camacho. A més, també hi ha estat present la gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, i representants de les altres tres institucions impulsores del programa aquests tres anys: l'Institut de Ciències de l'Educació-UAB, l'Associació de Mestres Rosa Sensat i l'Escola Nova 21.

Amb aquesta darrera sessió de treball, la 19a des de l'inici del programa, s'ha volgut prendre consciència de l'evolució dels centres en aquests 4 cursos de treball cap a la transformació educativa. Un final d'etapa que ha arribat en un curs 2019-2020 que s'ha tancat de manera no presencial per la prevenció per la COVID-19, i que s'ha realitzat les dues darreres sessions trimestrals de manera telemàtica.

En el marc de la sessió plenària Mireia Civis, del Grup de recerca PSITIC,  i Jordi Díaz Gibson, coordinador NetEduProject de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (URL) han presentat l'informe preliminar 'Procés d'Indagació: les relacions i l'impacte sistèmic'. Els responsables dels grups impulsors han respost el qüestionari de valoració i en el mes de setembre es presentarà l'informe final.

Les conclusions inicials d'aquest informe mostren que el programa ha facilitat la construcció dels fonaments base per avançar  en el desenvolupament i la sostenibilitat de les xarxes per  la transformació educativa. El punts forts que es detecten són: la tendència cap el lideratge distribuït; l'establiment dels pilars del treball en xarxa, com són la confiança, l'horitzontalitat i la corresponsabilitat; l'oportunitat de compartir d'un espai de reflexió i de connexió; i l'augment de la reflexió pedagògica entre els docents.

Pel que fa als reptes de futur que es plantegen per l’avenç i la sostenibilitat de les xarxes: es vol continuar treballant en la transversalitat; fer arribar a les aules les noves pràctiques; i disposar de recursos per augmentar la transferència i millorar les competències professionals i les estratègies de lideratge.

En el plenari també s'ha conegut el testimoni de quatre centres compromesos amb el canvi de paradigma a través del programa Xarxes per al Canvi: Institut Pedralbes, l'Escola Drassanes, l'Escola Montseny, l'IE Oriol Martorell (enllaç amb el vídeo).

 

Recorregut històric de Xarxes per al canvi

El programa Xarxes per al Canvi es va posar en marxa el 19 de gener de 2017, fruit del conveni entre el Consorci d'Educació de Barcelona, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE)-UAB i Escola Nova 21.

L'objectiu inicial era que tots els centres educatius de la ciutat trobessin el seu espai de conversa pedagògica per a compartir un horitzó comú de transformació educativa. Es va treballar per repensar les pràctiques educatives, l’avaluació i l’organització de manera sistèmica, equitativa, sostenible i sostinguda, i per avançar cap a un model d'escola amb un propòsit educatiu competencial on els aprenents són els protagonistes del seu aprenentatge, i les pràctiques estan fonamentades en el coneixement actualitzat de com aprenen les persones.

Seguint el precepte de l’autonomia, cada centre ha estat protagonista del seu propi procés de millora, ajustat a les pròpies necessitats i al context, buscant i aplicant les estratègies que facilitin arribar al seu objectiu. Juntament amb l’equip directiu, el programa ha proposat la constitució d’equips impulsors, formats per persones voluntàries, que coneixent la realitat del seu dia a dia i el ritme de treball, són els que han aplicat els reptes de transformació adaptant-los a les seves possibilitats reals. Les persones dinamitzadores de les xarxes han actuat de facilitadores, ajudant a aflorar el potencial dels equips docents i contribuint a la construcció d’un coneixement compartit. De les 4 dinamitzadores que van iniciar en el 2016, s'ha passat a les 13 de l'actualitat.

Un procés d’innovació en profunditat s’ha de sostenir sens dubte en la voluntat de treball de les persones que el lideren, i en aquest cas ha quedat palès també en la predisposició dels centres, que any rere any han anat creixent en el número de participants en el programa: escoles, instituts, instituts escola, centres d'educació especial i centres concertats.

 

Curs Centres
2016-2017 150
2017-2018 205
2018-2019 241
2019-2020 283

 

Dinàmiques col·laboratives i d’aprenentatge entre iguals

En aquests quatre cursos en què s'ha desenvolupat aquesta etapa del programa han tingut lloc un total de 19 sessions de treball on s’han fet dinàmiques col·laboratives i d’aprenentatge entre iguals. Aquestes sessions han ajudat als centres a actualitzar de manera continua els seus projectes educatius i orientar les seves metodologies i organitzacions als coneixements, eines i estratègies disponibles sobre l'aprenentatge.

El programa Xarxes per al Canvi ha passat de la realitat particular del centre educatiu a analitzar les relacions que s'estableixen entre els diferents centres d’un territori, que constitueixen cada una de les 25 Xarxes de la ciutat. El resultat d'aquesta organització en xarxes ha generat un espai de reflexió i capacitació molt ric fruit de l'agrupació de realitats, etapes i projectes molt diversos.

La participació en les trobades de les xarxes s’ha complementat amb la celebració de jornades tècniques, l'organització de 5 cicles de conferències en col·laboració amb el CCCB, la dotació de llibres per Sant Jordi en el 2018 i 2019, la participació en 3 edicions de l'Escola d'Estiu Rosa Sensat i en diversos congressos com a ponents. Els Premis Ciutat de Barcelona 2017 van reconèixer el programa Xarxes per al Canvi amb una menció especial per impulsar projectes de millora sostenibles en el marc de la renovació pedagògica.

 

Vídeo: Xarxes per al Canvi - La veu dels docents (enllaç)

Vivències de quatre docents que, amb els seus centres, representen el gruix de docents compromesos amb el canvi de paradigma a través del programa Xarxes per al Canvi.

Relat dels objectius i dels processos d'aprenentatge desplegats en els tres primers anys d'aquest programa desenvolupat des de l'Àrea d'Innovació, Formació i Programes del Consorci

Vídeo Xarxes per al Canvi - El rap de les Xarxes - La veu de l'alumnat (enllaç)

El vídeo que ha tancat l'acte ha estat realitzat per l'Alba i la Lucía de l'Institut Maria Espinalt, que ens recorda que la seva veu ha de ser escoltada activament en el procés de canvi de paradigm que es planteja ne el programa Xarxes

Més informació Nota de premsa: