Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Noticies

Torna

Obres de millora i nova construcció durant l’estiu en una tercera part dels centres de la ciutat

08/07/2019

El president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, la gerent, Mercè Massa, i el comissionat d'Educació de l'Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, han presentat les obres que aquest estiu s'han posat marxa a 77 centres de la ciutat, tant per necessitats d'escolarització com per rehabilitació i ampliació d'equipaments ja existents, amb pressupost total de 7.247.280,5 €. En 15 centres més s'intensifiquen les obres d'ampliació i millora i de nova construcció ja iniciades durant el curs.

El president del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el comissionat d'Educació de l'Ajuntament, Miquel Àngel Essomba, han explicat les obres que es fan als centres de la ciutat durant aquest estiu, aprofitant l'aturada del període lectiu. S'han posat en marxa en un  total de 77 equipaments de la ciutat, tant per necessitats d'escolarització com per rehabilitació i ampliació d'equipaments ja existents, el que es coneix com RAM, amb un pressupost total per aquestes actuacions és de 7.247.280,5 €.

També un total de 15 centres aprofiten aquestes setmanes per continuar amb les obres d'ampliació i millora d'equipaments, el que es coneix com grans RAM, les obres que estan dins del Pla de Barris, i les de nova construcció. El pressupost total per a les obres de continuïtat és de 57.305.980,57€.

 

Nombre de Centres

Actuació

Import

18

Necessitats escolarització

2.676.619,47€

59

RAM

4.507.661,03€

77

 

7.247.280,50€

D'aquesta inversió, un total de 5.861.803,65 € corresponen a l'Ajuntament, mentre que 1.385.476,85 € al Departament d’Educació.

 

Necessitats d'escolarització

En aquest apartat parlem de les obres que es fan per necessitats d'escolarització, que es comptabilitzen en un total de 18 centres i amb un import total de 2.676.619,47 €. Corresponen a centres que fan una redistribució o ampliació de la seva superfície, per tal de poder assumir les noves necessitats d'escolarització, degut als canvis en la morfologia dels centres i la diferent demanda. 

Centre

Districte

Dotació

Institut Escola Arts

Sants-Montjuïc

350.000 €

Escola 9 Graons

Eixample

51.000 €

Escola Entença

Eixample

400.000 €

Escola Gaia

Eixample

54.000 €

Escola Xirinacs

Eixample

84.500 €

Escola Teixidores de Gràcia

Eixample

116.000 €

Escola 30 Passos

Sant Andreu

84.500 €

Escola Auditori

Sant Martí

51.000 €

Escola La Flor de Maig

Sant Martí

71.000 €

Institut Escola El Til·ler

Sant Andreu

119.280,40 €

Escola Els Llorers

Eixample

44.728,61 €

Escola Ferran Sunyer

Eixample

13.430,46 €

Escola Anglesola (Can Rosés)

Les Corts

96.186,93 €

Institut 22@

Sant Martí

387.575,35 €

Altres millores

 

60.000 €

Total dotació Ajuntament

 

1.989.201,75 €

Institut Tecnològic de Barcelona

Nou Barris

370.000 €

Institut Escola Oriol Martorell

Horta-Guinardó

258.000 €

Institut Joan d'Àustria

Sant Martí

59.417,72 €

Total dotació Departament*

 

687.417,72 €

 

RAM (Reformes, ampliació i millora)

Pel que fa a les obres que corresponen a la partida de RAM, el pressupost total és de 4.570.661,03€. Són actuacions per rehabilitació de pintura, cuines, patis, accessos, TIC, eficiència energètica, lavabos, cobertes, instal·lacions elèctriques, paviments i aules. Tot i que la majoria dels RAMS estaran enllestits per a l'inici de curs, alguns compatibilitzaran durant uns dies els treballs de millora amb el període lectiu. Des del Consorci es treballa per anticipar-se a les necessitats de les comunitats educatives donant resposta amb les més de 4.000 intervencions que es fan cada any al conjunt d’equipaments educatius (reparacions, reformes i millores, podes, control de plagues, obra nova, mobiliari, ...). Perquè és aquesta la millor manera de treure el màxim profit dels recursos per fer possible que les instal·lacions dels equipaments educatius contribueixin a la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves de Barcelona. Per tal d'unificar les línies de treball i definir criteris en les línies d'actuació, s'estableixen una sèrie de mesures a seguir en cadascuna de les actuacions i intervencions, seguint la idea d'equivalència entre els centres.

 

Programa d’actuació periòdica en pintures i revestiments

En aquest sentit continua en marxa el 'Programa d’actuació periòdica en pintures i revestiments' en els equipaments dels quals en porta la gestió del manteniment i la periodicitat establerta de pintar un centre es fixa cada 6 anys, amb una mitjana anual de 30 centres. En aquest sentit, el programa ha tingut una menció  aquest 2019 en els Premis FAD d'Interiorisme i Disseny, per aconseguir la màxima amplitud, serenitat i lluminositat en els centres, fent front així a la pacificació cromàtica.

Aquest programa té dos objectius principals; el primer és renovar i dignificar els edificis escolars a través d’actuacions que millorin sensiblement la qualitat dels espais, i el segon és implantar criteris generals d’actuació en les obres de pintura que es duen a terme a les escoles i establir els paràmetres concrets a respectar a partir d’ara en tots els centres en què es decideix que cal fer-les.  És important destacar que per a millorar els espais educatius, les actuacions han defugit expressament la lectura simple dels colors associats als espais dedicats als nens. Els infants, com els adults, mereixen espais sense estridències cromàtiques agressives i estereotips de falsa aparença lúdica.

Pla estratègic d'estalvi energètic

El Consorci de Educació té en marxa la implantació d’un Pla estratègic d'estalvi energètic i gestió remota de les instal·lacions en la xarxa de les escoles públiques del municipi. L'objectiu és fer-les més eficients i a la vegada confortables.

Aquest pla s’estructura en la gestió de 4 àmbits:

 • Bons hàbits dels usuaris en la gestió diària dels centres: saber gestionar la ventilació natural dels edificis, les seves proteccions solars (persianes i lames), horaris d’apertura i tancament de finestres, l'ús de ventiladors.
 • Disseny i execució eficient de les embolcalls dels edificis: proteccions solars, aïllaments adients i instal·lació de vinils protectors.
 • Disseny i execució d’instal·lacions eficients als edificis: disseny d’instal·lacions també per a l’ús educatiu. Introducció de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.
 • Gestió diària eficient de les instal·lacions i telecontrol: Sistemes de telecontrol, monitoratge i automatització de les instal·lacions per gestionar a distància la seva potència segons necessitats i per assegurar la desconnexió per les nits i les vacances.

 

Grans RAM

Pel que fa als grans RAM (obres d'ampliació i millor) i amb una dotació d'11.238.763,54€ per part de l'Ajuntament, es continua treballant en tres centres:

 • Escola Ignasi Iglésias del districte de Sant Andreu, on es treballa l'ampliació de l'escola amb un pressupost de 4.935.436,12 €.
 • Escola La Mar Bella del districte de Sant Martí, on es treballa també l'ampliació de l'escola amb una inversió de 5.495.442,17€. Aquest centre el curs 2019-2020, mentre es treballi en la seva ampliació, es trasllada als mòduls que deixa lliures l'Institut Maria Espinal.
 • Escola Baldiri Reixac del districte de Gràcia, on s'està fent una renovació dels espais exteriors amb un pressupost de 807.885,25€.

 

Pla de Barris

Des del Pla de Barris es treballa amb una sèrie de reformes que està previst que estiguin finalitzades al setembre. La dotació d'11.473.126,65€ és de l'Ajuntament.

 • Escola Bàrkeno de Sants-Montjuïc, amb la millora de la sala d'actes i un pressupost de 40.000 €.
 • Institut Escola Trinitat Nova a Nou Barris, on s'està ampliant l'escola existent amb un pressupost de 5.240.948,95 €.
 • Institut Escola Turó de Roquetes també a Nou Barris, on es treballa per a l'adequació de la sala polivalent amb una inversió de 94.984,26€.
 • Institut Rambla Prim a Sant Martí, amb una reforma parcial valorada en 1.125.641,63€.

Dos centres més també realitzen reformes de millora, tot i que no està previst que s'hagin finalitzat amb l'inici del nou curs, i compatibilitzaran l'activitat lectiva amb les obres durant uns dies.

 • Escola Enric Granados de Sants-Montjuïc, on s'està fent la reforma interior per convertir l'escola en un centre de dues línies. El pressupost és de 1.584.051,81€.
 • Institut Cristòfol Colom de Sant Andreu, on es traslladarà l'Institut Rubió Tudurí a partir del desembre d'aquest any. El pressupost és de 3.387.500€.

Noves construccions

També es continua treballant en les obres de nova construcció amb una inversió de 34.594.090,38 €, 32.715.279,45 € del Departament d’Educació i 1.878.810,93 € de l’Ajuntament de Barcelona.  Es construeixen nous centres que responen a les realitats del present i del futur allà on més es necessiten. I es fa innovant per adaptar-los a les dinàmiques de creixement urbà d’una ciutat com Barcelona, on els espais són molt limitats.

En el cas de l'Escola 30 Passos i l'Institut Sagrera i Institut Vallcarca, el Departament ha aprovat el pressupost per a la inversió en aquests equipament darrerament.

Al setembre també gaudiran d'una nova instal·lació l'Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV) en el districte de Sants-Montjuïc, on s'ha realitzat amb una inversió d’Ajuntament de Barcelona 13.034.272,84€, i l'Institut Maria Espinalt, a Sant Martí, amb un pressupost de 6.908.680,06€ del Departament d’Educació.

Per altra banda, cal destacar que l'Escola Anglesola ha rebut una menció en els Premis Barcelona Building Construmat 2019, en la categoria Obra Construïda d'Arquitectura, per la seva tasca en l'adaptació de l'espai en la Biblioteca de Can Rosés, on s'ha situat l'Escola Anglesola els darrers cursos, amb l’equip d’arquitectes Vora.

 

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail