Noticies

Torna

Aquest estiu s'inverteixen més de 40 milions d'euros en 72 obres a centres educatius

26/07/2018

Aquest estiu s’estan realitzant als centres educatius de la ciutat, un conjunt d'actuacions per a les quals està prevista una inversió total de 40.579.600,33 €.

Per al conjunt d’actuacions que s’estan realitzant aquest estiu als centres educatius de la ciutat està prevista una inversió total de 40.579.600,33 €, dels quals l'Ajuntament n'aportarà 23.586.370,6 € i el Departament d'Ensenyament, 16.993.229,7 €.

Entre les 72 obres que estan en marxa, n’hi ha de nova construcció i de rehabilitació i ampliació dels equipaments ja existents (grans RAM), a més dels centres de nova escolarització, alguns nous i d'altres que són ampliats o amb millores. Està previst que la majoria d’elles finalitzin abans del 12 de setembre, dia en què comença el proper curs escolar. Es tracta des de nous equipaments provisionals modulars en un centre de nova construcció, com l'Escola Auditori, a d'altres que, tot i ser nous, estan situats en equipaments ja existents que es reformen, com l'Institut 22@ i l'Institut Tecnològic de Barcelona.

El president del Consorci d'Educació, Josep González-Cambray, ha assegurat que "es prioritzarà garantir l'escolarització en les millors condicions" i ha coincidit amb la vicepresidenta, Laia Ortiz, en destacar que una part important d’aquestes actuacions que es fan aquest estiu estan destinades a centres de nova escolarització arran del creixement de la demanda de l'escola pública a la ciutat. En aquest sentit Laia Ortiz ha afirmat que "cal optimitzar els equipaments per ampliar aquesta xarxa pública" i Josep González-Cambray, en la línia anunciada fa uns dies pel conseller d'Ensenyament, ha parlat de dues possibilitats bàsiques per donar resposta a "l'increment sostingut de demanda de l'escola pública": la reconversió d'equipaments públics i l'adquisició de centres concertats.

Les actuacions d'aquest estiu lligades a nova escolarització afecten principalment a dotze centres en concret: nou escoles i tres instituts. Tots ells són construccions modulars, excepte l’Escola Anglesola, què està ubicada en un equipament. El pressupost total d’aquesta inversió en els centres de nova escolarització, incloent-hi l'Escola Auditori (1.737.612,27 €) i l'Institut 22@ (908.615,22 €), és de 5.596.914,6 € dels quals 2.947.799 € els aporta l'Ajuntament i 2.649.115,6 € el Departament d’Ensenyament.

L'Ajuntament de Barcelona té un  pressupost total de la partida d'obres d'ampliació i millora (Grans RAM) de 9.196.999,78 €, que se suma a les millores en l'equipament dels centres que participen en el Pla de Barris, també de l’Ajuntament, amb un pressupost de 5.482.228,51 €. En relació a aquest projecte, Laia Ortiz ha remarcat la necessitat de situar la lluita contra la segregació escolar en el centre del Consorci d'Educació i d'invertir en aquests centres que hi estan implicats.

 

L’ampliació extraordinària de l’oferta ha millorat l’assignació en la preinscripció

Igualment, en el marc de la roda de premsa s’ha fet balanç de l'assignació definitiva de places a P3 de la preinscripció del proper curs 2018-2019 a la ciutat. Enguany, per tal de millorar l'assignació responent a les necessitats educatives de les zones i seguint els criteris de planificació, s'ha fet una ampliació extraordinària de l’oferta amb un total de 107 places. Això ha propiciat que les famílies puguin optar a les places demanades i s'ha millorat l'assignació a les 137 famílies a les que inicialment se’ls hi havia assignat un plaça d'ofici.

Tal i com ha recordat Josep Gonzàlez Cambray, totes les demandes de plaça de famílies que havien optat només per l'escola pública se'ls hi ha assignat un centre públic. Al final, 110 famílies han estat assignades a l'escola pública i 27 a la concertada.

A més d'aquesta ampliació extraordinària, a P3 s'han fet els següents canvis en la l'oferta: quatre grups addicionals, 1 centre ha incrementat una línia i s'han augmentat les ràtios a 44 centres públics i un concertat. Durant aquesta ampliació des del Consorci s'ha fet un acompanyament personalitzat que ha afavorit que algunes famílies hagin acabat obtenint una plaça més en correspondència amb les seves necessitats.

Igualment, el número d’alumnes assignats a P3 amb Necessitats Educatives Especials (NEE) són 654 i s’ha incrementat un 2% respecte el curs passat. D’aquest 195 alumnes són NEE de tipus A (amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials) i 459 tipus B (situació socioeconòmica desafavorida). Aquest increment es deu a l’actuació que primera vegada s’ha realitzat amb les famílies beneficiaries del Fons Social de l’Ajuntament de Barcelona que no tenien germans escolaritzats i per tant optaven per primera vegada a una plaça escolar.

Aquesta actuació s'ha desenvolupat en estreta col·laboració amb els Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP) de cada districte i la comissió de garanties d’admissió, que ha assignat l’alumnat de forma equitativa entre pública i concertada amb la finalitat d’aconseguir una distribució equilibrada de l’alumnat que contribueixi a la reducció i/o eliminació dels processos de segregació escola.

En total durant el curs 2017-2018 s'ha tancat amb l'escolarització de 177.448 alumnes des de P3 a quart d'ESO, dels quals 73.350 a centres públics, 100.928 a centres concertats i 3.170 a centres privats. El Consorci d'Educació ha atès un total de 35.385 demandes d'escolarització, sobretot a P3 i a 1r d'ESO, però també al altres cursos d'educació infantil, primària i secundària.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail