Noticies

Torna

Els 25 centres de formació d'adults públics ofereixen cursos gratuïts i acreditats en diferents àmbits

20/06/2018

Fins al proper 26 de juny està oberta la preinscripció als 25 centres de formació d'adults de la ciutat, que ofereixen cursos gratuïts i acreditats de llengües, informàtica, proves d'accés a cicles formatius i Universitat, ESO per a adults i formació bàsica.

El procés de preinscripció als Centres de Formació d'Adults (CFA) públics de Barcelona va començar el 18 de juny i es tanca el proper dimarts 26 de juny. Per poder presentar una sol·licitud de preinscripció s'ha de ser major de 18 anys o complir-los dins de l'any natural quan s'inicia la formació. La documentació s'ha de presentar directament en el primer centre on es vol fer l'activitat formativa.

També poden accedir-hi les persones que compleixen com a mínim 16 anys durant l'any natural en què es comença l'activitat formativa i es troben en alguna d'aquestes situacions:

• Tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.

• Trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball.

• Ser esportista d'alt rendiment.

• Cursar o haver cursat un Programa de Formació i Inserció (PFI).

• Voler cursar la formació per a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).

• Participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació.

 La gerent del Consorci d'Educació de Barcelona pot autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'educació.

 

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults

Als centres de formació d'adults públics s'ofereixen cursos gratuïts i acreditats de llengües, informàtica, proves d'accés a Cicles Formatius i Universitat, ESO per a adults i formació bàsica. Aquesta oferta s’organitza en quatre grans àmbits: la formació bàsica, la formació en llengües, la preparació per a les proves d’accés i les competències transprofessionals.

Formació bàsica:

• Formació instrumental (FI)

• Graduat en Educació Secundària (GESO)

• Curs específic d’accés Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CAM)

 

Formació en llengües:

• Llengua castellana i catalana (3 nivells), fins certificat B1 del Marc Europeu Comú

Referència de les Llengües (MECRL)

 

Preparació per a les proves d’accés:

• Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Preparació per a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

• Preparació per a les proves d’accés per a majors de 25 anys

 

Competències transprofessionals:

• Llengua estrangera, anglès i francès (3 nivells), fins certificat A2 Marc Europeu

Comú Referència de les Llengües (MECRL)

• COMPETIC (4 nivells), acreditació equivalent a l’Acreditació de Competències TIC (ACTIC)

 

L'estímul per continuar aprenent

 Amb motiu de l'inici de la preinscripció a la formació d'adults, s'ha dissenyat la primera campanya que es fa a la ciutat sobre aquests estudis. L'objectiu és donar visibilitat als centres de formació d'adults, a l'oferta educativa i a la singularitat de cada centre. També s'ha volgut destacar que es tracta d'una oferta pública gratuïta i acreditada. Amb el lema

'L'estímul per continuar aprenent' es vol remarcar que la formació d'adults és una porta oberta a aprendre i a reprendre la formació, i d'altra banda, que cal fer visible l'oferta pública, posant l'accent en el seu valor com a equipaments educatius de proximitat. Els elements de la campanya són un cartell genèric general de ciutat i un cartell específic per a cadascun dels 25 centres. Durant tot el període de preinscripció, aquests cartells aniran acompanyats d'una landing page a www.edubcn.cat, i de bàners de difusió en diverses eines d'informació i gestió, principalment webs i xarxes socials, tant del Consorci com municipals.

 

Llistat de Centres de Formació d'Adults a Barcelona

 

• Districte de Ciutat Vella

-Centre de Formació d'Adults Barceloneta (Carrer de Balboa,11)

-Centre de Formació d'Adults Barri Gòtic (Passatge de Gutenberg, 6)

-Centre de Formació d'Adults Francesc Layret (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55)

-Centre de Formació d'Adults Manuel Sacristán (Via Laietana, 16-18)

-Centre de Formació d'Adults Maria Rúbies (Rambla del Raval, 29-35)

 

• Districte de l'Eixample

-Centre de Formació d'Adults Can Batlló (Carrer de Comte d'Urgell, 187. Edifici 20)

-Centre de Formació d'Adults Palau de Mar (Carrer de Comte d'Urgell, 187. Edifici

20)

-Centre de Formació d'Adults Pere Calders (Carrer de Calàbria, 66-78)

 

• Districte de Sants - Montjuïc

-Centre de Formació d'Adults Sants – Sant Raimon de Penyafort (Passeig de la

Zona Franca, 56)

 

• Districte de Les Corts

-Centre de Formació d'Adults Les Corts (Carrer del Doctor Ibáñez, 38)

 

• Districte de Sarrià – Sant Gervasi

-Centre de Formació d'Adults Rius i Taulet (Avinguda del Príncep d'Astúries, 23-27)

 

• Districte d'Horta – Guinardó.

-Centre de Formació d'Adults El Carmel (Carrer de Farnés, 54)

-Centre de Formació d'Adults Torrent d'en Melis (Avinguda de la Mare de Déu de

Montserrat, 78)

 

• Districte de Nou Barris

-Centre de Formació d'Adults Canyelles (Carrer de Juan Ramón Jiménez, 14)

-Aula de Formació d'Adults Ciutat Meridiana (Carrer de Perafita, 1-3)

-Centre de Formació d'Adults Freire (Via Favència, 254)

-Centre de Formació d'Adults Madrid (Carrer de Deià, 28-38)

-Centre de Formació d'Adults Prosperitat (Carrer de Joaquim Valls, 82)

 

• Districte de Sant Andreu

-Centre de Formació d'Adults Bon Pastor (Carrer de Sas, 35-37)

-Centre de Formació d'Adults Pegaso (Carrer dels Segadors, 2)

-Centre de Formació d'Adults Trinitat Vella (Carrer de Madriguera, 38-42)

 

• Districte de Sant Martí

-Centre de Formació d'Adults El Clot (Carrer de Bilbao, 214)

-Centre de Formació d'Adults La Pau (Carrer de Pere Vergés, 1)

-Centre de Formació d'Adults La Verneda (Carrer d'Almacelles,1-11)

-Centre de Formació d'Adults Montserrat Roig (Rambla del Poblenou, 128-130 / Rambla Prim, 87-89)

 

Enllaç amb la informació sobre el procés de preinscripció als centres de formació d'adults al web del Consorci d'Educació

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail