Noticies

Torna

Nou programa per garantir el bon estat dels revestiments de les escoles públiques

20/03/2018

En el marc d’aquest programa a partir d’ara es pintarà i es farà el manteniment del revestiment de les 155 escoles públiques d’educació primària de la ciutat i dels 5 instituts-escola cada sis anys com a màxim i s’utilitzaran colors més neutres, per aconseguir la màxima sensació d’amplitud, serenitat i lluminositat i que es mantinguin al llarg dels anys.

La presidenta del Consorci d’Educació i tinent d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, i el director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament, Antoni Massegú, han presentat aquest matí a l’Escola Ferran Sunyer aquest programa que vol garantir el bon estat dels revestiments de les 155 escoles públiques d’educació primària i educació especial i dels 5 instituts-escola de la ciutat.

El programa s’aplicarà així a 160 equipaments i es fixa que els centres educatius s’hauran de pintar cada sis anys com a màxim. Per fer-ho possible, l’Ajuntament de Barcelona farà una inversió anual de 3 milions d’euros, el que permetrà intervenir una trentena de centres cada any. Està previst que per al 2018 s’actuï en 25 centres, i que al 2019 s’actuï en altres 35 centres. Fins el moment, durant el 2017 s’ha intervingut en 32 escoles, amb una inversió de 3,5 milions d’euros.

 

Potenciar l’amplitud, serenitat i lluminositat, fugir de colors estridents

La iniciativa està dissenyada amb dos grans objectius. D’una banda, la dignificació dels edificis escolars. De l’altra, l’establiment d’uns paràmetres cromàtics concrets que es comencin a aplicar a partir d’ara a tots els centres on s’actuï. En aquest sentit, el programa s’ha dissenyat defugint dels colors estridents habitualment associats a espais infantils per donar protagonisme als materials, les textures i l’aprofitament de la llum natural i artificial per accentuar la serenitat i el confort. Es tracta d’harmonitzar l’entorn amb el projecte educatiu del centre, com també passa amb els complements d’altres actualitzacions, com ara el mobiliari dels centres.

L’objectiu és aconseguir la màxima sensació d’amplitud, serenitat i lluminositat, fent prevaldre la pacificació visual dels espais enfront de l’anomenada “contaminació cromàtica”. Això no significa l’absència de color, però sí que el color es concentri en els detalls. A partir dels elements de l’edifici amb un color determinat (fustes, paviments, revestiments ceràmics o petris...) s’ha proposat per a cada centre una gama cromàtica càlida, domèstica i tranquil•la que aporti confort i benestar.

La idea de crear un programa on es fixin uns criteris base a l’hora de millorar els revestiments i la pintura d’ un centre educatiu s’ha fet per tal d’assegurar que els centres de la ciutat adquireixin la màxima qualitat espacial possible i que aquesta qualitat es mantingui en el futur.

Cal tenir en compte que el Consorci d’Educació de Barcelona gestiona edificis amb característiques molt diferents i que aquest patrimoni no es pot catalogar sota un únic patró. Per això, les propostes respecten les singularitats de cada base arquitectònica i introdueixen variacions cromàtiques en funció de l’estructura i característiques de cada edifici.

Més informació Nota de premsa
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail