Noticies

Torna

Els beneficiaris del Fons d’Emergència Social reben aquest curs el 100 % de l'ajut de menjador escolar

13/12/2017

Un total de 27.215 alumnes reben l'ajut de menjador aquest curs 2017-2018, una xifra que representa 3.820 més que l'any passat. En aquesta convocatòria per primera vegada s’ha aplicat el llindar de risc de pobresa proporcionat per l’Idescat a l’hora d’atorgar els ajuts i s'ha simplificat el procés per a sol·licitar-los en el cas dels beneficiaris del Fons d'Emergència Social.

El Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Barcelona han ampliat els ajuts de menjador escolar fins a 6€, que és l’ajut complet, a tots els beneficiaris del Fons d'Emergència Social. També s’han aplicat els llindars indicats en la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

Han pogut optar a un ajut de menjador escolar totes aquelles famílies amb una renda anual no superior al llindar de risc de pobresa proporcionat per l'Idescat. Aquesta xifra de renda anual es calcula segons el nombre de persones que integren la unitat familiar. Amb aquest nou llindar de referència, un 9% més de famílies han pogut optar a aquesta ajuda.

 Enguany, amb l’objectiu de millorar i facilitar el procés tant a les famílies com als centres educatius, s'ha simplificat la documentació a presentar. En el cas dels alumnes adjudicataris d'un Fons d'Emergència Social, per a famílies amb menors de 0 a 16 anys,n'han tingut prou de demanar-ho al centre educatiu sense haver de presentar cap tipus de documentació.

 A primària s’augmenta el nombre de dies d’ajut de menjador que passa 165 a 170 dies. El diferencial de dies fins als 177 del curs actual, s’assumeix mitjançant una compensació extraordinària entre les baixes i les altes per malaltia dels alumnes.

 

Els ajuts de menjador escolar en xifres

 Un total de 27.215 escolars de la ciutat de Barcelona han rebut un ajut per a sufragar la despesa del menjador escolar. Una xifra que suposa un augment del 16,33 % respecte el curs anterior i en concret 3.820 nens i nenes més.

 

Curs

Sol·licituds

Ajuts atorgats

% Ajuts / Sol·licituds

Denegades

Import Adjudicació

2012-2013

19.278

15.479

80,29%

3.799

8.282.450,00 €

2013-2014

21.670

17.155

79,16%

4.515

9.456.360,00 €

2014-2015

24.342

19.751

81,14%

4.591

11.576.450,00 €

2015-2016

28.039

22.464

80,12%

5.575

16.505.000,00 €

2016-2017

30.880

23.395

75,76%

6.922

17.721.915,37 €

2017-2018

33.322

27.215

81,46%

6.107

19.257.280,00 €

 

Per nivells, en educació primària s’han adjudicat 23.769 ajuts,a secundària 2.986 i en educació especial 460. El Consorci d’Educació de Barcelona ha rebut 2.442 sol·licituds més que el curs passat.

   

Curs 2016-2017

 

Curs 2017-2018

   

Sol·licituds

 

Total Sol·licituds

Sol·licituds Ordinàries

Sol·licituds Fons Social

Increment Total

%

increment

Per Nivell Educatiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Educació especial

 

358

 

460

245

215

102

28,49%

Infantil i Primària

 

20.876

 

23.769

13.830

9.939

2.893

13,86%

ESO

 

2.161

 

2.986

1.376

1.610

825

38,18%

Total

 

23.395

 

27.215

15.451

11.764

3.820

16,33%

 

Del total, 12.601 reben l’ajuda completa de 6 euros, dels quals 11.764 nens i nenes són beneficiaris del Fons Extraordinari per ajuts d’urgència social. De la resta, 14.271, reben un ajut de menjador de 3 euros.

 Més informació: Nota de premsa (pdf) -13/12/2017

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail