Noticies

Torna

El curs 2017-2018 comença amb més alumnes i recursos per respondre a la innovació educativa

08/09/2017

Un total de 179.221 alumnes i 9.001 docents dels ensenyaments obligatoris han iniciat el curs 2017-2018 amb normalitat aquest matí a tots els centres de la ciutat de Barcelona. El curs arrenca amb 10 nous centres educatius i més recursos per a l'educació inclusiva i per als programes que aposten per la innovació.

El curs 2017-2018 s’ha iniciat aquest matí a la ciutat de Barcelona amb normalitat. El president del Consorci d'Educació de Barcelona, Lluís Baulenas, la vicepresidenta, Laia Ortiz, i la gerent, Mercè Massa, han visitat l'Institut Martí Pous, de Sant Andreu. Han pogut veure les instal·lacions i conversar amb els docents i alumnes que provenen de sis escoles diferents del districte.

El nou curs comença  a la ciutat amb un augment en el nombre d'alumnes en els ensenyaments obligatoris, que passa dels 177.058 del 2016-2017 als 179.221 del nou curs. Un increment que s'observa en totes les franges a l’escola pública (P3, infantil, primària i ESO) amb 1.535 alumnes més, i sobretot a P3 i l'ESO a la secundària, amb 571 estudiants més.

Per adaptar-se a les noves necessitats, des del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha previst un augment del nombre de docents fins els 9.001, pels 8.441 del curs passat.

Pel que fa al personal no docent, es manté pràcticament igual que en el 2016-2017 i arriba fins als 1.319. A més, se segueix l'evolució dels llocs específics en perfils professionals adaptats al projecte educatiu de centre, i augmenta un 43,3 % respecte el curs passat, arribant als 790. Hi ha 62 centres en que ha canviat la direcció, generant un nou projecte.

En els 38 centres que formen part del Pla de Barris s’incorporen 59 professionals als equips educatius: tècnics d’integració social, especialistes en l’atenció i suport emocional i educadors socials.

Aquest augment de docents permet que la ràtio alumnes per aula decreixi lleugerament respecte el curs anterior tant a P3 com a 1r d'ESO, gràcies a l'augment del nombre de grups (de 546 a 558 a P3 i de 480 a 490 a 1r d'ESO). Pel que fa a la ràtio alumnes per docent també experimenta un decreixement tant a les escoles com en els instituts i passa del 13,3 del 2016-2017 al 12,6 en el curs actual.

 

10 centres nous

També per respondre a les demandes de les famílies i a la consolidació de la demanda de l'escola pública (49,3 %), s'ha construït un total de 10 centres nous: 6 escoles (Escola Eixample I, Escola Eixample II, Escola Cartagena, Escola Anglesola, Escola Gràcia i Escola Flor de Maig), de les quals 5 en centres modulars, un institut (Institut Martí i Pous) també en mòduls i tres instituts escola (Institut Escola Antaviana, Institut Escola Trinitat Nova i Institut Escola El Til·ler). Aquests nous centres atenen, en bona part, la consolidació d'increment de grups i a transformacions de centres.

En el cas de l'Institut Escola Trinitat Nova, hi ha hagut una inversió important d'uns 5.000.000 € provinents del Pla de Barris per donar resposta a la demanda de les entitats i veïns del barri.

Hi ha un total d’11 centres en equipaments modulars, a banda dels ja esmentats La Maquinista, Institut Viladomat, Institut Maria Espinalt i l’Institut Martí Pous. Aquest centres ja tenen programada la construcció de l’edifici definitiu.

Des del Consorci d'Educació s'ha treballat durant tot l'estiu per deixar enllestides les obres i que tots els grups puguin iniciar la seva activitat amb normalitat.


Més recursos per a l'educació inclusiva

Les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE) creixen amb set de noves, a més de la incorporació de 17 psicopedagogs als Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i als serveis educatius específics.

Es dóna continuïtat a l'increment d'hores de suport dels vetlladors que es va produir el curs passat, enguany també segueix aquest augment i s'incrementa en un 7% més respecte el curs anterior. Els vetlladors desenvolupen tasques d'acompanyament dins de l'aula i faciliten la integració dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) en el dia a dia del centre educatiu.

També s'afegeix un centre d'educació especial que donarà suport a la inclusió al centres ordinaris. I es creen dos Itineraris Formatius Específics (IFE) en vendes i comerç, amb una durada de quatre anys i 12 places cadascun, per l'alumnat amb NEE que no ha assolit el Graduat en Secundaria Obligatòria.

 

Programes que aposten per la innovació

Cada cop són més els centres que per tal de continuar amb la seva aposta per la innovació educativa en els seus projectes, s'adhereixen als programes Eines per al Canvi i Xarxes per al Canvi. S'estima que el 94% dels centres de la ciutat estan vinculats a processos d'innovació i millora.

Enguany l'Eines per al Canvi arriba al total de 54 centres amb mentoria, el que suposa un increment de 26 més respecte el curs passat. Pel que fa el Xarxes per al Canvi, engloba 194 centres de la ciutat en l'actualitat amb un total de 19 xarxes. Es treballa en base a coneixements i procediments sobre l’horitzó comú de canvi, s’impulsen processos de capacitació de forma col•laborativa i es comparteixen experiències dels centres sobre el seu procés de transformació. El 54% dels centres públics d’ensenyaments obligatoris participen en el Programa Eines per al Canvi o en les Xarxes per al Canvi.

Aquest iniciativa està integrada amb altres ja existents, com la Xarxa de competències bàsiques, i altres xarxes territorials.

Per tal de donar resposta a les noves necessitats dels centres, s'està apostant per una singularització dels llocs de treball específics. Respecte el curs anterior s'han creat 812 llocs específics en perfils professionals adaptats al projecte educatiu de centre, gairebé el doble que en el 2016-2017. També els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) estan formulant un replantejament de les seves funcions per tal d'acompanyar els centres en el canvi educatiu.

 

Gestió de l’escolarització

Dades provisionals de nova admissió alumnes, període d’estiu

Durant el període de la preinscripció es van rebre 25.616 sol·licituds, de les quals 13.963 d’educació infantil, 3.208 d’educació primària i 8.445 d’ESO. Posteriorment s’han rebut 1.523 noves sol•licituds fora del procés i fins a data d’avui, d’aquestes 1.360 han estat assignades a una plaça escolar i 163 estan pendents d’assignació.

Places vacants als ensenyaments obligatoris

A data d’avui, a la ciutat hi ha 2.239 places vacants a l’escola pública i 4.807 als centres concertats, de les quals a P3 hi ha 235 als centres públics i 701 als concertats. Pel que fa a 1r d’ESO hi ha un total de 78 places vacants a la pública i 353 als centres concertats.

 

Més informació:

Notes de premsa

El curs s'inicia amb normalitat a tots els centres de Barcelona (PDF) 12 de setembre de 2017

 

Notes de premsa

 

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail