Acords del Consell de direcció del dia 27 de juny de 2016

Petició del govern municipal i en el marc de la preocupació generada en els centres educatius per l’anunci de les mesures derivades de la no aprovació del pressupostos de la Generalitat de Catalunya i el seu impacte en les polítiques educatives i la configuració de les plantilles, en la reunió del Consell de direcció del Consorci del dia 27 de juny s’ha tractat abastament aquest tema.

En el Consell de Direcció, la secretària general i el director general de professorat han exposat quina és la situació actual i han pogut confirmar, tal i com ja s’ha anunciat públicament, que han quedat garantides les dotacions per cobrir les necessitats d’escolarització, així com els recursos addicionals destinats als centres de màxima complexitat i a l’educació inclusiva. Al mateix temps es va informar de la pròrroga del programa Escola Inclusiva, que va suposar la contractació de 360 professionals (TIS, TEI, etc) durant el curs 2015-2016, i de l’increment de 12 milions d’euros en beques menjador per al curs 2016-2017.

També s’ha tractat sobre la flexibilització dels criteris de complexitat dels centres i el reforç dels recursos a escola inclusiva de cara al pressupost del 2017 i es va demanar disposar de l’informe detallat de plantilla i recursos als centres per poder fer la comparativa amb curs anterior.

Les últimes decisions del govern notificades als centres a través de les juntes de direccions, ja havien atenuat la preocupació dels docents.

 

Comptes anuals del 2015

Teniu la informació a l'apartat de Recursos econòmics de l’espai de transparència d'aquest web.

 

Oferta final  pel curs 2016-2017 dels ensenyaments postobligatoris

Un cop analitzades les dades dels procés de preinscripció del curs 2016-2017, s’han aprovat els següents acords:

  • S’han incrementat 3 grups de primer de batxillerat ordinari diürn als instituts Ernest Lluch, Joan Boscà i  Montserrat.
  • S’ha suprimit el grup de batxillerat artístic de l’Institut Pablo R. Picasso.
  • S’han reduït dos grups de cicles de formació professional:

- 1 grup de CFPM IM20 Instal·lacions de producció de calor a l’Institut Anna Gironella de Mundet

- 1 grup de CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions a l’Institut Escola del Treball.

  • S’han creat dos grups als programes de formació i inserció (PFI) del CEE Pont del Dragó:

- 1 grup  PIP Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia (NEE)

- 1 grup PIP Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals (NEE).

 

Batxillerat (1r curs)

 

Centres públics

Oferta inicial

Demanda

Oferta final

   

Grups

Places

Reserves

Oferta

Sol·licituds

Grups

ordinari

Diürn

120

4.143

2.935

1.149

1.208

123

Nocturn

2

70

12

58

52

2

Artístic

19

665

76

586

695

18

 

Programes de formació i inserció (PFI)

Oferta inicial

Demanda

 

Grups

Places

Sol·licituds

Diferència

37

613

932

- 319

 

 

 

 

 

Formació professional

 Oferta de grups als centres públics 

Curs 2016-2017

CFPM

CFPS

 

1r

2n

Total

1r

2n

Total

Oferta INICIAL

115

98

213

170

168

338

Oferta FINAL

113

98

211

170

168

338

Diferència

-2

0

-2

0

0

0

 

Ensenyaments d'adults

 Centres públics

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

Diferència

Llengües

Català

58,50

59

-0,5

Castellà

58

61

+3

Anglès

120

121

+1

Francès

4

8

+4

 

CFI Nivell I

9,5

9

-0,5

CFI Nivell  II

10

9

-1

CFI Nivell  III

10

11

+1

Formació bàsica

GES I

23

23

0

 

GES II

25

25,5

0,5

 

CAM

6

5

-1

Preparació a
Proves d'Accés

GM

9

8

-1

GS comunes

43

40

-3

CS específ.

68

76

+8

U 25 anys

19

20

+1

 

Competic ini

55

52

-3

Informàtica

Competic I,II,III

108

107

-1

 

Total grups

626

634,5

8,5

 

Arts plàstiques i disseny

 

2015-2016

2016-2017

EASD Deià

         8

8

EASD Llotja

       31,5

32

EA Massana

       15

15

EA La Industrial

         5’5

5’5

TOTAL

       60

60,5

 

Escoles oficials d’idiomes

EOI

2015-2016

2016-2017

EOI DRASSANES

       308

310

EOI VALL D’HEBRON

       132

132

EOI III SANT GERVASI

         24

24

EOI IV LA PAU

         36

36

EOI V SANTS

         21

21

EOI VI GUINARDÓ

         28

28

TOTAL

       549

551

 

Cursos de Català a les EOI per a alumnat d’incorporació tardana

Aquesta nova actuació oferirà les places vacants dels diferents nivells de català de les EOI de Barcelona a l’alumnat de batxillerat i cicles que s’hagi incorporat al sistema d’ensenyament obligatori o postobligatori català de manera tardana i tingui un nivell de competència insuficient en català per seguir els estudis de manera òptima o per incorporar-se al mercat laboral.

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

Relació d’inversions

Actuació als equipaments educatius durant l’estiu del 2016.

• Actualment hi ha quatre projectes en curs.

• Durant aquest estiu es realitzaran obres a 1 escola bressol, 20 escoles i 4 instituts.

• Es faran obres de petites millores i relacionades amb necessitats d’escolarització a 9 escoles bressol, 16 escoles, 5 instituts i 1 centre de formació d’adults.

• S’està preparant la instal·lació dels mòduls de 3 escoles i un institut.

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

Licitació del contracte del servei de neteja 2017-2018

L’objectiu de l’import de licitació aprovat  és augmentar la prestació dels serveis i suposa un increment de 2.101.576,73 € respecte dels recursos de què es disposen per acabar l’any.

El contracte de servei de neteja actual es va adjudicar l’any 2012 (3+2 anys) i finalitza el 2016. Un cop iniciat el contracte, un seguit de circumstàncies han replantejat l’assignació de recursos i serveis que s’havien contractat.

 

Any

Import

Diferència anual

2012

16.692.999,34 €

 

2013

17.487.780,75 €

794.781,06 €

2014

17.649.322,71 €

161.541,96 €

2015

16.995.000,00 €

-654.322,71 €

2016

16.995.000,00 €

0,00 €

Import de licitació proposat

2017

19.096.576,73 €

2.101.576,73 €

2018

19.140.604,66 €

44.027,93 €

     

 Total increment (2012-2016):  21centres i 18.260,34 m2 nous

 

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

 

Licitació del contracte del servei de subministraments 2017-2018

 

Subministrament de gas

 

Any

Import amb IVA inclòs

Contracte actual

2016

2.680.000 €

Nova licitació

2017

2.500.000 €

 

2018

2.575.000 €

 

Subministrament d'electricitat

 

Any

Import amb IVA inclòs

Contracte actual

2015

4.800.000 €

 

2016

4.800.000 €

Nova licitació

2017

4.600.000 €

 

2018

4.697.000 €

 

Instrucció sobre la diversitat alimentària dels menjadors escolars als centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació

Instrucció que estableix, a partir del proper curs 2016-2017, els criteris en la gestió de la diversitat alimentària dels menjadors escolars dels centres públics depenents del Consorci d’Educació.

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

 

Nou director de Recursos del Consorci d'Educació de Barcelona

El Sr. Carles Arias Casal ha estat nomenat director de Recursos del Consorci d'Educació de Barcelona amb efectes de l’15 de juliol de 2016. El Sr. Ignasi Fernández Solé va deixar el càrrec el dia 30 de juny del 2016.