Acords del Consell de direcció del dia 25 d'abril de 2016

Oferta final  pel curs 2016-2017 dels ensenyaments obligatoris

Un cop analitzades les dades dels procés de preinscripció del curs 2016-2017, s’acorda:

A nivell de ciutat, a P3, per atendre la demanda de l’escola pública s’ha ampliat l’oferta inicial amb 234 places més i s’han incrementat un total d’11 grups: 

 • 2 noves línies a les escoles Entença i La Sagrera.
 • 7 grups addicionals a les escoles Fructuós Gelabert, Ramon Llull, Tabor, Els Llorers, Barcelona, Turó del Cargol i Bogatell.
 • 2 grups addicionals a l’Escola La Llacuna del Poblenou, que seran susceptibles en el futur de donar lloc a un nou centre.
 

  Oferta inicial

Demanda

Oferta final

 

Centres

Grups

Places

Sol·licituds

Grups

Places

Centres públics

167

252

6.201

6.201

262

6.435

Centres concertats

159

302

7.548

6.313

302

7.588

Total

326

554

13.749

12.514

564

14.023

 

A nivell de ciutat, a primer d’ESO s’ha ampliat l’oferta inicial amb 183 places i s’han incrementat 6 grups:

- 3 noves línies als instituts Joan Boscà, Les Corts i Maria Espinalt.

- 3 grups addicionals de 1r d’ESO als instituts Poeta Maragall, Salvador Espriu i Barcelona-Congrés.

 

 

Oferta inicial

Demanda

Oferta final

 

Centres

Grups

Places

Oferta

Sol·licituds

Places

Centres públics

64

173

5.148

4.661

4.676

4.844

Centres concertats

139

303

9.072

2.040

2.003

2.035

Total

203

476

14.220

6.701

6.679

6.879

 

Criteris sobre la difusió de les dades de preinscripció i matrícula

S’han establert el calendari i el contingut dels informes que el Consorci d’Educació posarà a disposició dels diferents òrgans de participació  per fer possible l’objectiu de posar a l’abast de la comunitat educativa les informacions i les dades relatives a la preinscripció i altres dades d’interès general, garantint-ne la seva difusió homogènia.

Oferta inicial de d’ensenyaments postobligatoris

 • 103 centres públics d’ensenyaments postobligatoris obren la preinscripció.
 • L’oferta inicial dels 60 centres de batxillerat és de 272 grups, 3 més que el curs 2015-2016.
 • Implantació de batxillerat internacional a l’Institut Moisès Broggi.
 • L’oferta inicial dels 24 centres de formació professional és de 551 grups, 40 més que el curs passat (impacte pel creixement de cicles que van passar de LOGSE a LOE).
 • L’oferta inicial dels 25 centres d’ensenyaments d’adults és de 634,5 , 8,5 més que el curs passat.
 • Les tres AFA que queden a la ciutat es transformaran en CFA: L’AFA Ciutat Meridiana,  té prevista la seva nova ubicació a la seu de l’Institut Pablo R. Picasso, està en tràmit la transformació de l’AFA Bon Pastor i  l’AFA Les Corts és traslladarà al carrer Anglesola a l’octubre de 2016.
 • L’oferta inicial de les 4 escoles d’arts plàstiques i disseny és 60,5 grups, 0,5 més que el curs passat.
 • L’oferta inicial de les 6 escoles oficials d’idiomes és de 551 grups, 2 més que el curs passat.

Convocatòria d’ajuts de menjador pel curs 2016-2017

Amb una dotació pressupostària inicial de 11.265.000€, s’han establert el calendari i els criteris de la convocatòria d’ajuts de menjador del proper curs 2016-2017, que no han variat respecte l’any anterior.

Com a novetats d’aquesta convocatòria, els centres hauran d’informar del nombre d’usuaris fixes que utilitzen el servei de menjador (becats i no becats) i s’incorpora l’identificador de l’alumne (IDALU) a la sol·licitud.

 

CALENDARI

 • Publicació Convocatòria al DOGC: 2a quinzena de maig
 • Termini presentació sol·licituds:
 • Sol·licituds juny: del 6 al 17 de juny
 • Sol·licituds setembre: del 5 al 16 de setembre
 • Llista de sol·licituds admeses:
  -  Sol·licituds juny: 1a quinzena de setembre
  -  Sol·licituds setembre: 1a quinzena d’octubre
 • Resolució adjudicació: 2a quinzena d’octubre
 • Pagament bestreta: 30 d’octubre

Projecte Èxit estiu 2016

Amb un pressupost de 278.742,10 €, el proper mes de juliol es posarà en marxa el Projecte Èxit estiu d’aquest curs 2015-2016, amb una previsió de participació de2.000 alumnes de 50 centres públics i 350 alumnes de 14 centres concertats. Com a novetat, enguany es farà una experiència pilot a 6 instituts que mantinguin l’activitat de reforç educatiu els tres últims dies d’agost previs als exàmens de setembre, per tal d’observar si això millora l’efecte vacances en les recuperacions.

Espai de l’Èxit

El nou projecte Espai de l’Èxit es posarà en funcionament a tota la ciutat el primer trimestre del proper curs 2016-2017. Es tracta d’una plataforma web amb continguts i recursos didàctics seleccionats i organitzats per ajudar l’alumnat de secundària, el professorat i les persones que els donen suport en les tasques d’aprenentatge que realitzen fora de l’aula de manera autònoma. La consulta de materials a través de la web es complementarà amb dos canals interactius: un xat i un fòrum que permeten rebre respostes personalitzades.