Acords de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del dia 23 de maig de 2016

Estat del procés de preinscripció dels ensenyaments obligatoris

Dades d’assignació final P3

 

Total sol·licituds

Assignades
a la primera opció

Assignades
a la resta d'opcions

Assignades
d'ofici

Ciutat vella

504

479

95,0%

21

4,2%

4

0,8%

L'Eixample

1.776

1.569

88,3%

158

8,9%

49

2,8%

Sants-Montjuïc

1.031

937

90,9%

77

7,5%

17

1,6%

Les Corts

826

773

93,6%

37

4,5%

16

1,9%

Sarrià - SantGervasi

1.812

1.733

95,6%

63

3,5%

16

0,9%

Gràcia

986

857

86,9%

95

9,6%

34

3,4%

Horta - Guinardó

1.307

1.197

91,6%

95

7,3%

15

1,1%

Nou Barris

1.053

954

90,6%

72

6,8%

27

2,6%

Sant Andreu

1.300

1.127

86,7%

117

9,0%

56

4,3%

Sant Martí

1.913

1.703

89,0%

165

8,6%

45

2,4%

 

12.508

11.329

90,6%

900

7,2%

279

2,2%

 

Dades d’assignació final a primer d’ESO

 

Total sol·licituds

Assignades
a la primera opció

Assignades
a la resta d'opcions

Assignades
d'ofici

Ciutat vella

197

194

98,5%

1

0,5%

2

1,0%

L'Eixample

481

401

83,4%

53

11,0%

27

5,6%

Sants - Montjuïc

569

508

89,3%

34

6,0%

27

4,7%

Les Corts

318

300

94,3%

12

3,8%

6

1,9%

Sarrià - Sant Gervasi

268

222

82,8%

29

10,8%

17

6,3%

Gràcia

269

249

92,6%

10

3,7%

10

3,7%

Horta - Guinardó

612

553

90,4%

34

5,6%

25

4,1%

Nou Barris

507

452

89,2%

27

5,3%

28

5,5%

Sant Andreu

388

371

95,6%

7

1,8%

10

2,6%

Sant Martí

1.078

925

85,8%

122

11,3%

31

2,9%

 

4.687

4.175

89,1%

329

7,0%

183

3,9%

 

Comunicació de l’oferta final: el Consorci d’Educació de Barcelona ha mantingut un total de 33 reunions: 6 amb direccions de zona, 12 amb direccions de centre i 15 reunions conjuntament amb direccions de centres, AMPA’s i representants de famílies. Els representants dels districtes han estat presents en algunes d’elles, sobretot en les de direccions de zona i alguna de les que han fet conjuntament amb direccions i representants de famílies.

 

Per a més informació vegeu document adjunt (nota de premsa), PDF

 

Projecte Instituts a temps complet

El proper curs 2016-2017 el Consorci d’Educació posa en marxa un nou projecte: els instituts a temps complet. Amb aquesta iniciativa es vol assegurar l’oferta del servei de menjador a la secundària obligatòria i facilitar d’aquesta manera l’accés a activitats complementàries de tarda,  ja que milloren l’èxit educatiu.

 

Nombre Instituts participants:

20  Instituts

Nombre de grups

79

Nombre de places per grup

8

Total menús diaris

632

Total menús diaris de borsa extraordinària de beques a distribuir entre els instituts que justifiquin més necessitats.

60

Alumnes / menús diaris de  d’alumnat participants al programa ÈXIT-2 modalitat C i D de 3r i 4t

165

TOTAL MENÚS DIARIS

875

 

Per a més infomració consulteu el document adjunt, PDF

 

Actualització de les inversions

S’han aprovat la tercera fase d’actuacions RAM – PIM, la segona fase d’actuacions RAM – GENCAT i les actuacions en mòduls previstos de cara al curs vinent:


Proposta tercera fase d'actuacions RAM-PIM

Districte

Centre

Actuació

Import

en euros*

L'Eixample

Escola dels Encants

Estudi estructural per resistència vent

3.388

Horta Guinardó

Escola Heura

Renovació bigues forjat

17.450

Horta Guinardó

Escola Àngels Garriga

Reforma cuina i lavabos

292.677

Nou Barris

EASD Deià

reforma interior

250.000

Ciutat

Manteniment GESMANT CEB

 

7.260

Ciutat

Auditoria projecte

 

5.117

Ciutat

Diversos centres escolars

Millores mòduls fusteria i joc infantils

240.000

Ciutat

Previsió llicències obres

 

115.000

Ciutat

Honoraris estudis i ampliacions

 

21.780

   

TOTAL 3A FASE

952.672


Proposta segona fase d'actuacions RAM-GENCAT

 Districte

Centre 

 Actuació

Import en euros*

Ciutat Vella

Servei Educatiu Ciutat Vella

Substitució porta entrada

4.052

L'Eixample

Institut Fort Pius

Estudi estructural desplom d'un mur

3.388

   

TOTAL 2A FASE

7.440


Actuacions mòduls

Districte

Centre

Actuació

Import en euros* 

Eixample

Escola Entença

Redacció de projecte + Direcció Obres

21.659

Sant Martí

 

Institut Maria Espinalt i Escola La Llacuna

Redacció de projecte + Direcció Obres

21.629

     

43.288

 

Per a més informació vegeu document adjunt, PDF

 

Licitació del contracte del servei de vetlladors per alumnat de NEE

S’ha aprovat la contractació del servei de monitoratge per a l’alumnat amb necessitats educatives especials en centres ordinaris de la ciutat, mitjançant procediment obert.

 

 

Curs 2015-2016
(semfo)

Curs 2016-2017

 

Inici

Final

Licitació

Hores

4.280

4.570

4.730

Centres

189

189

  189

Alumnes

1.157

1.212

   1.2121

Mitjana hora /alumne (setmana)

3,7

3,8

     4

Cost total (exempt d'IVA)

1.912.081

2.041.638

 2.210.2342

 

1 Previsió
2 Preu pressupost licitació