Acords del Consell de Direcció del dia 18 de maig de 2017

Oferta final d’ensenyaments obligatoris del curs 2017-2018

Es va aprovar l’oferta final del curs 2017-2018. L’assignació de places a P3 en primera opció ha estat del 91,7% (mentre el curs anterior va ser del 90,6%), un 6,1% en segones opcions (respecte al 7,2% del curs passat) i es manté un 2,2% (2,2%) l’assignació d’ofici, que en el cas de Barcelona prèviament es podrà presentar de nou sol·licitud.

Assignació de places a P3 un cop aplicada la proposta d'oferta final

Assignació de places a P3

Oferta i demanda a P3 en 1a opció

 

  Oferta inicial

   
 

Centres

Grups

Oferta

Demanda

Proposta oferta  final

Centres públics

172

267

6.478

6.356

6.540

Centres concertats

159

302

7.538

6.459

7.544

Total

331

569

14.016

12.815

14.084

L’oferta final d’ensenyaments obligatoris incorpora canvis en grups i en ràtios (increments i decrements) de P3 respecte a la proposta inicial. El més destacable és l’increment d’un grup a l’Escola Jaume I de Sants-Montjuic i un decrement a Escola Brasil; increment de ràtio a 26 a l’Eixample (condicionat a que els centres ho vulguin), i decrements a l’Escola Mas Casanovas i l’Institut Escola Trinitat Nova.

Respecte a 1r ESO, hi ha canvis en grups dels instituts Jaume Balmes i Maria Espinalt, i es proposen increments de ràtio a tots els instituts públics i concertats de les zones S1001 I S1003 de Sant Martí, i a 5 instituts més (instituts Pau Claris, Doctor Puigvert, Quatre Cantons, Front Marítim i Col·legi Sant Gabriel); i un decrement de ràtio (27) a l’Institut Maria Espinalt.

Oferta i demanda a 1r d’ESO en primera opció

 

Oferta inicial

   
 

Centres

Grups

Places

Oferta

Demanda

Proposta
oferta  final

Centres públics

65

185

5.394

4.938

4.886

5.027

Centres concertats

139

304

9.120

2.049

1.862

2.066

Total

204

489

14.514

6.987

6.748

7.093

També es van presentar les dades corresponents als cursos P4, P5 i 1r

 

P4

P5

1r

 Centres

Oferta

Demanda

No
estan escolaritzats

Oferta

Demanda

No

estan
escolaritzats

Oferta

Demanda

No

estan escolaritzats

Públics

303

386

90

238

362

72

240

357

55

Concertats

712

180

 

472

232

 

891

595

 

Total Places

1.015

566

 

710

594

 

1.131

952

 

Bases de la convocatòria dels ajuts de menjador del curs 2017-2018

Es va presentar la proposta Bases de la convocatòria dels ajuts de menjador de la convocatòria del curs 2017-2018, que conté els següents canvis respecte a l’anterior:

1) es pren com a referència econòmica el llindar de la pobresa establert per l’IDESCAT que és la referència aprovada pel Parlament de Catalunya i és la que farà servir també el Departament d’Ensenyament.

2) s’incorpora l’assignació directa d’ajut de 6 euros als infants que mengin al centre i siguin beneficiaris del Fons d’Ajut d’Emergència Social per Infants de l’Ajuntament.

3) es mantenen les quanties dels ajuts, 3 i 6 euros;

4) s’incorporen els mateixos criteris de valoració del Departament d’Ensenyament.

Noves construccions

S’aprova la planificació de la construcció dels nous equipaments que es farà pública properament.

Relació de centres educatius qualificats de màxima complexitat

Es dóna compte de la resolució del Departament d’Ensenyament per la qual es fa pública, amb caràcter provisional, la relació de centres educatius qualificats de màxima complexitat.

Seguiment inversions

 

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

DOTACIONS PIM MUNICIPAL

11.726.834

31.957.996

42.484.549

34.965.689

0

121.135.068

RAMS (INCLOSA APORTACIÓ DIBA)

9.728.383

15.756.272

20.175.440

15.523.525

 

61.183.620

GRANS RAMS

218.402

2.665.877

6.200.000

4.410.000

 

13.494.279

NOVA CONSTRUCCIÓ (IMEB)

265.930

4.847.843

5.649.477

6.837.391

 

17.600.641

SOLARS NOVES ESCOLARITZACIONS

1.514.118

6.990.000

 

 

 

8.504.118

PLA DE BARRIS

 

1.147.004

9.679.632

8.194.773

 

19.021.410

NOVA CONSTRUCCIÓ (Escola Entença)

 

480.000

480.000

 

 

960.000

ESCOLA LA MAQUINISTA 2

 

71.000

300.000

 

 

371.000

DOTACIONS DEPARTAMENT ENSENYAMENT

5.029.498

9.481.870

18.503.487

10.428.612

6.820.000

50.263.467

RAMS (INSTITUTS)

1.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

 

12.000.000

NOVES CONSTRUCCIÓ (DEP)

3.529.498

5.981.870

12.763.487

2.128.612

 

24.403.467

(E. CAN FABRA, I. VILADOMAT, I. M. ESPINALT I I. MARTÍ I POUS)

 

 

 

 

 

 

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola Anglesola)

 

 

200.000

1.400.000

3.410.000

5.010.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola Entença

 

 

1.840.000

2.000.000

 

3.840.000

NOVA CONSTRUCCCIÓ (Escola La Maquinista)

 

 

200.000

1.400.000

3.410.000

5.010.000

TOTAL

16.756.331

41.439.867

60.988.036

45.394.301

6.820.000

171.398.535

 

ALTRES

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MASSANA

7.008.958

5.104.834

 

 

 

12.113.792

ESCOLA DE MITJANS AUDIOVISUALS. EMAV

171.694

1.021.609

6.250.000

6.720.327

 

14.163.629

AFA LES CORTS (PART EDUCACIÓ)

1.482.704

 

 

 

 

1.482.704

TOTAL

8.663.355

6.126.443

6.250.000

6.720.327

0

27.760.125

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF