Torna

Acords del Consell de Direcció del 29 de juny de 2021

Renovació del Consell de Direcció

S’han renovat els vocals en representació del Departament d’Educació al Consell de Direcció del Consorci. Es manté com a president Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i com a novetat, Pere Masó ocupa el nou càrrec de delegat d’Educació de Barcelona. També s’acorda suprimir la plaça de la  Direcció d’Acció Educativa

Més informació: Membres del Consell de Direcció, PDF

Oferta final dels ensenyaments postobligatoris en la preinscripció 2021-2022

Es presenten les dades de preinscripció per al curs 2021-2022 (excepte la les EOI i la formació de persones adultes). No s’aproven canvis respecte l'oferta inicial d’aquests ensenyaments.

Es presenten les dades generals del Pla d’Acompanyament 2020-2021, en el que hi han participat 2.539 alumnes i s'aprova el Pla d'Acompanyament 2021-2022.

Més informació: presentació de dades, PDF

Informe de tancament dels ajuts individuals de menjador curs 2021-2022

Es presenten les dades resum de tancament de la convocatòria d’ajuts de menjador 2020-2021. També es presenten les dades de les sol·licituds del primer període (mes de juny) dels ajuts de menjador del proper curs 2021-2022.

També es donen a conèixer les dades del servei de menjador als instituts de secundària pel curs 2021-2022 que s’oferirà a 77 instituts i instituts escola de la ciutat (el 93,5% dels centres d’ESO). Amb aquest propòsit, s'han iniciat i programat actuacions als equipaments de 17 instituts de secundària habilitant-los per poder oferir aquest servei.

Més informació: document, PDF

Obres d’estiu

Es presenta la previsió d’obres que es faran als equipaments escolars aquest estiu que properament es donarà a conèixer en roda de premsa.

En total seran 207 actuacions en 154 centres, amb una inversió total de 32.280.943,30 €.

Pla de xoc

Es presenta la resolució del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Igualtat d’Oportunitats i l’Èxit Educatiu per al proper curs 2021-2022, amb les dades globals i les previsions de finançament.

Més informació: document, PDF

Aprovació definitiva dels comptes de l’exercici 2020

Es presenta la formulació definitiva dels comptes de l’exercici 2020, amb les dades de liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses i els resultats financer, pressupostari i romanent de tresoreria.

Més informació: Espai de transparència: Pressupostos i comptes anuals