Torna

Acords del Consell de Direcció del 12 de novembre de 2019

Informe de tancament del curs 2018-2019 i inici de curs 2019-2020 dels ensenyaments postobligatoris

Es presenta l’informe sobre el tancament dels ensenyaments postobligatoris del  curs 2018-2019 i les dades d’inici del curs 2019-2020. Les dades es faran públiques properament en una roda de premsa.

Propostes per a la planificació de l’oferta dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021

Es presenten les línies estratègiques per a la planificació de l’oferta dels ensenyaments obligatoris per al curs 2020-2021 a la ciutat de Barcelona. Per tal que es pugui avançar en la seva viabilitat es començarà a treballar amb la comunitat educativa perquè pugui ser aprovada properament.

Regulació del funcionament i del procés d’elecció de les juntes de direcció d’ensenyaments postobligatoris

Es presenta i s’aprova la instrucció relativa a la proposta de regulació del funcionament de les juntes de direcció dels centres educatius d’ensenyaments postobligatoris de Barcelona i del seu procés d’elecció.

L’objectiu d’aquesta instrucció és regular les funcions, funcionament, sistema d’elecció i durada del mandat de les juntes de direcció dels estudis postobligatoris.

Els seus principals eixos són:

  • Determinació de la finalitat i funcions: òrgans de participació, consulta i assessorament als òrgans de govern i a la gerència en relació a l’organització, funcionament, administració i direcció dels centres educatius.
  • Composició: Gerència + 12 direccions (3 Batx, 4 FP, 1 Artístics, 1 Esports, 2 Adults i 1 Idiomes) + direccions serveis centrals + inspecció
  • Sistema elecció: totes les direccions són electors i elegibles i per garantir representativitat es podrà votar per cada tipologia d’ensenyaments que imparteix el centre. Es regula la possibilitat de renúncia
  • Mandat de 4 anys renovable el 50% cada dos anys (per garantir una certa continuïtat)
  • Funcionament: sessions quadrimestrals i previsió sessions extraordinàries.
  • Comissions: Es preveu la constitució de comissions específiques.
  • Plenaris: S’estableix com a òrgan de comunicació i participació de la totalitat de l’equip de direcció del Consorci inclosa la Inspecció

Per a més informació [+]

Seguiment d'inversions

Es presenten les actuacions d’inversió en curs del Consorci d’Educació per tipologies i imports.

Més informació [+]