!Important
Torna

Acords del Consell de Direcció del dia 8 d'octubre de 2019

Informe d'escolarització: tancament del curs 2018-2019 i inici del curs 2019-2020

Es presenta l’informe sobre el tancament del curs 2018-2019, destacant, entre d’altres, l’evolució de l’alumnat a tota l’etapa obligatòria, la distribució de l’alumnat per etapes educatives i la titularitat de centres i les sol·licituds ateses durant tot el procés d’admissió.També s’informa de les dades més rellevants del curs 2019-2020, destacant quina ha estat la participació en el procés ordinari durant el procés de nova admissió i les variacions dels recursos de suport a l’educació inclusiva i la incorporació d’un nou centre com a CEEPSIR.

D’aquests informes i del seu anàlisi s’han extret tres conclusions que el Consell de Direcció ha aprovat que siguin traslladades al Departament d’Educació perquè es tinguin en compte en el nou decret d’admissió o bé s’obri la possibilitat d’una regulació específica per atendre les singularitats de Barcelona.

  • Segmentació del procés de preinscripció en l’etapa de primària, situant en una primera fase la preinscripció dels germans als centres (al voltant del 38%). Aquesta modificació permetria disposar d’una millor informació de les vacants per a la resta de famílies.
  • Segmentació també del procés de preinscripció a secundària, situant en una primera fase la preinscripció dels alumnes dels centres adscrits (que representen un percentatge estable al voltant del 66%). Un fet que permetria una millor informació de les vacants per a la resta d’alumnes.
  • Estructuració del procés d’admissió d’estiu. Els alumnes que s’incorporen a aquest procés a Barcelona representen un 17% del total d’alumnes que participen durant tot el curs (un 23% si ho comparem amb els que participen en el procés ordinari). El tractament actual es fa cas a cas (a diferència del procés ordinari que es tracta de forma sistèmica i estructurada), un fet que dificulta greument el seu tractament i distribució, especialment des de la perspectiva de la lluita contra la segregació.

Per a més informació, PDF

Informe econòmic 2019 i proposta d'avantprojecte de pressupost 2020

Es presenta l'informe econòmic de l'any 2019 i la proposta d'avantprojecte de presssupost del 2020 i queda pendent d'aprovació.

Enquesta d’avaluació dels serveis que s’ofereixen als centres educatius:  curs 2018-2019

S’informa dels resultats de l’enquesta d’avaluació dels serveis del curs 2018-2019 que s’ofereixen als centres educatius des del Consorci d’Educació.