Acords del Consell de Direcció del dia 22 de juny de 2017

Es va informar de les dades globals del procés de preinscripció d’ensenyaments obligatoris destacant el procés d’ampliació de la sol·licitud que no van obtenir plaça en la primera fase d’assignació.

Procediment d’ampliació de la sol·licitud:

 • S’ha informat per correu electrònic a totes famílies que no havien obtingut plaça en cap dels centres sol·licitats.
 • A través del web www.edubcn.cat se’ls hi ha donat a conèixer les vacants que hi havia en els diferents centres, perquè poguessin ampliar la seva sol·licitud de forma telemàtica o presencialment a l’Oficina d’Atenció.
 • En aquesta segona volta s’han ordenat les sol·licituds per ordre de baremació i número d'identificació segons el sorteig i s’ha fet noves assignacions.
 • En el cas de les famílies que no han participat en aquesta ampliació de so··licitud, la Comissió de garanties d’admissió ha assignat una plaça d’ofici entre les vacants.

 

Assignació de sol·licituds a P3

De les 272 famílies que no obtenen plaça en la primera fase el 70% (190) participen en el procés l’ampliació de sol·licituds i obtenen plaça en un dels centres demanats.

 Assignació de sol·licituds

 

Oferta final d’ensenyaments postobligatoris de batxillerat, cicles formatius, EOI i PFI

Es va aprovar l’oferta final d’ensenyaments postobligatoris de batxillerat, cicles formatius, EOI i PFI

Batxillerat ordinari diürn

Modificació de l’oferta inicial de grups als centres públics

Institut

1r de Batxillerat

INS Moisès Broggi

+ 1 grup  (passa de 2 a 3)

INS Consell de Cent

- 1 grup  (passa de 2 a 1)

Formació professional de grau mitjà 

Modificació de l’oferta inicial de grups als centres públics

 

Institut

INS Escola del Treball

+1 grup de 1r curs torn matí.  Sistemes microinformàtics i xarxes (passa d’1 a 2 grups)

INS Mare de Déu de la Mercè

- 1 grup  de 1r curs  torn matí. Mecanització (passa d’1 a 0 grups)

Modificació ràtio

Institut

CFPM

CURS

TORN

OFERTA INICIAL

OFERTA FINAL

VARIACIÓ

UNITATS

TOTAL PLACES

INS Bonanova

SC10 Atenció a persones en situació de dependència

1r

M

30 alumnes / grup

33 alumnes /grup

3

1

33

INs Bonanova

1601 Cures Auxiliars d'Infermeria

1r

M

30  alumnes / grup

33 alumnes /grup

3

3

99

 

Oferta inicial d’ensenyaments de formació d’adults

Es va aprovar l’oferta inicial d’ensenyaments de formació d’adults.

Criteris de planificació

 • Els CFA han de permetre la reincorporació al sistema educatiu de l’alumnat que, per motius diversos, el van abandonar.
 • Evolució amb el perfil dels estudiants: cada vegada hi ha més alumnat jove sense l’ESO que opta per acabar la seva formació als CFA.
 • Potenciar ensenyaments de GESO i la preparació per a les proves d’accés.
 • Afavorir les llengües estrangeres.
 • No suprimir en la seva totalitat, cap etapa educativa sempre que hi hagi demanda.
 • Ajustar, en cada ensenyament, l’oferta a la demanda.
 • Flexibilitat en l’ensenyament per a l’alumnat nouvingut.
 • Donar suport l’alumnat de cicles de formació professional que necessiten un reforç de Llengua Catalana.
 • Realitzar projecte d’innovació per a les persones adultes.

 

Comparativa oferta curs 2016-2017 i 2017-2018

 

LLENGÜES

INF

FORMACIÓ BÀSICA

PROVES ACCÉS

TOTAL

Curs

Cat

Cas

Ang

Fr

Competic

N  I

N II

N III

CAM

GESO

GM

GS
 Com

GS
Esp.

U25 anys

GRUPS

PLACES

2016-17

56

61

128

8

156

8

10

12

5

50

6

38

76

19

633

14140

2017-18

54

65

135

10

148

9

11

11

4

48

5

33

74

19

626

14040

 

-2

4

7

2

-8

1

1

-1

-1

-2

-1

-5

-2

0

-7

-100

Per adequar l’oferta a la demanda, s’han creat 7 grups i 100 places inicials menys que el curs passat.

Planificació i seguiment de les noves construccions dels equipaments educatius: Entença, La Maquinista i Cartagena

 • Es va acordar que en el termini d’un any s’estableixi la ubicació definitiva de l’escola i la programació pressupostària corresponent.
 • Es va encomanar a l’Ajuntament de Barcelona l’elaboració i finançament del projecte executiu de construcció de l’Escola La Maquinista, mantenint la resta de l’acord en els mateixos termes que es van aprovar.
 • Es va modificar l’ubicació provisional de l’Escola Cartagena, que es situarà al carrer Consell de Cent, 550 de Barcelona.

Liquidació pressupostària i comptes anuals de 2016

Es van aprovar inicialment la litquidació i comptes anuals de 2016.

Seguiment de les inversions

Obres estiu 2017

ESTIU 2017 RAM MUNICIPAL

Actuació

Nombre

de centres

Pressupost

Façanes

6

839.756,94 €

Patis

6

560.411,65 €

Cuines

2

410.878,34 €

Tancaments

3

161.234,27 €

Aules

6

433.809,50 €

Vestidors

1

311.865,32 €

Cobertes

1

211.356,79 €

Ascensor

1

35.106,94 €

Consegeria

1

4.961,08 €

TIC

7

350.242,55 €

Escolarització

5

107.624,10 €

 

Total: 3.427.247,48 €

 

Obres estiu 2017 RAM instituts Gencat

Actuació

Nombre

de centres

Pressupost

Diverses actuacions

11

1.124.062,50 €

 

Estiu 2017 EBM

Actuació

Nombre

de centres

Pressupost

Arranjaments interiors, millores i adaptació d’espais per a noves necessitats educatives i pedagògiques a diverses EBM

16

334.232,25 €

 

RAM's ordinaris

Actuació

Peticions

Previst

2017

Iniciat

Pintura

102

15

0

Façanes

18

3

1

Fusteria

42

4

1

Lavabos

38

5

4

Patis

37

7

5

Cuina

21

3

2

Tancaments

16

2

1

Menjador

13

1

1

Tendals

14

3

2

Paviment

13

1

0

Aules

13

2

1

Clima

12

1

0

Vestidor

12

3

1

Cobertes

9

1

0

Ascensor

9

0

0

Direcció

9

2

2

Consergeria

7

0

0

Escales

6

0

0

Fonts

5

1

1

Calderes

4

2

2

Sala Actes

3

0

0

Gimnàs

13

1

1

Pav. Exterior

2

0

0

Soterrani

1

0

0

 Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF

 

Convocatòria ajuts de menjador i projecte Instituts a Temps Complet

Es va informar  dels canvis que s’han proposat per aquesta convocatòria i es van mostrar les previsions actualitzades, incloent els ajuts del Fons social d’emergència i el programa Instituts a temps complet.

Per a més informació vegeu el fitxer adjunt, PDF