Acords del Consell de Direcció del dia 26 de setembre de 2016

Nou secretari del Consell de Direcció

S’ha aprovat el nomenament com a secretari del Consell de Direcció del Consorci d’Educació del Sr. Carles Arias Casal, director de Recursos Corporatius. El Sr. Carmelo Guiu va deixar el càrrec el dia 25 de setembre del 2016.

Dades més rellevants d’inici de curs

S’han presentat les dades més rellevants de l’inici del curs 2016-2017.

Tres centres i un equipament nous. Aquest curs 2016-2017 s’han posat en funcionament tres nous centres (les escoles Entença i La Sagrera i l’Institut Maria Espinalt) i s’ha creat un nou equipament vinculat a l’Escola La Llacuna del Poblenou amb dos grups més de P3. Per altra banda, l’Escola Can Fabra ha estrenat nou edifici.

 

Dades d’alumnat d’ensenyaments obligatoris

Dades alumnat

Alumnat de P3 per districtes

Dades alumnat

 

Dades d’escolarització de P-3 des de la preinscripció a la matrícula

Dades alumnat

 

Matrícula i població empadronada des de P3 a 6è de primària

Dades alumnat

 

Alumnat 1r d'ESO per districtes als centres públics

 Alumnat 1r ESO públics

Convocatòria d’ajuts de menjador: dades inicials de la convocatòria

S’han presentat les dades inicials de la convocatòria dels ajuts de menjador d’aquest curs 2016-2017, en compliment del seguiment de l’acord del Consell de Direcció del 25 d'abril de 2016.

 

Dades primer període del mes de juny

 

2015-2016

2016-2017

Nre de sol·licituds al juny

22.599

24.138

Nre  de sol·licituds total

28.039

 

Adjudicació provisional sol·licituds mes de juny (Abans al·legacions)

17.740

17.747

Adjudicació de les sol·licituds del mes de juny

18.045

*

Total ajuts concedits (2 periodes)

22.464

 

Despesa final: 

16.346.523 euros

-

 

Adjudicació provisional primer període per preu adjudicació

Tipus d’ajut

2015-2016

2016-2017*

Ajut Ordinari (3 euros)

8.241

7.352

Ajut Extraordinari (6 euros)

9.534

10.137

EE Ordinari + monitor (8 euros)

58

56

EE Extraordinari + monitor (11 euros)

124

109

Ajut Complementari monitors EE (5 euros)

88

93

Total

18.045

17.747


Augment adjudicació ajut extraordinari + 603

*Encara no incorporen les al·legacions

Projecte: Benestar subjectiu d’infants i adolescents a Barcelona. Enquesta sobre el benestar subjectiu de la infància a Barcelona CIIMU

S’informa sobre l’enquesta sobre el benestar subjectiu de la infància a Barcelona CIIMU, una proposta millorada i de continuïtat en la generació de dades sobre infància a Barcelona preguntant directament als nens i nenes sobre el seu benestar.

L’Institut Infància és un consorci públic dedicat a generar i compartir coneixement sobre la infància i les polítiques locals per afavorir l’exercici dels drets dels ciutadans menors de divuit anys. Està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i es va crear l’any 2000 com a Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU).


Per a més informació vegeu document adjunt
. PDF

Participació en el Saló de l’Ensenyament 2017

S’ha aprovat la proposta de participació del CEB en el Saló de l’Ensenyament 2017.

Els objectius de la proposta:

  • Difondre l’oferta educativa pública de la formació professional i la dels ensenyaments artístics i d’idiomes a la ciutat de Barcelona
  • Posar de manifest projectes singulars que afegeixin valor a cursar estudis de formació professional.
  • Donar el màxim de visibilitat a les escoles de Formació Professional de Barcelona.

Comissió de treball

Creació d’una comissió de treball integrada per direccions de centres i responsables tècnics del CEB.

  • Es proposa dotar aquest projecte amb un pressupost de 80.000 euros.


Per a més informació vegeu document adjunt
. PDF

Actualització de les inversions 2016

S’ha aprovat l’actualització de les inversions 2016 del Consorci d’Educació en equipament educatius Equipaments educatius a Barcelona 2016

 

Noves construccions d’Escoles bressol i música (PIM)

1.183.487

Ampliacions i Grans reformes Equipaments educatius (PIM)            

10.676.309

Millores en centres RAM -PIM                             

11.248.423

Escoles Enriquides (PIM)                                          

2.000.000

Noves construccions GENCAT

4.414.242

Millores en centres RAM  GENCAT                                                        

1.500.000


Per a més informació vegeu document adjunt
. PDF

Contractes del servei de neteja de centres públics i de subministrament d’electricitat

S’ha aprovat la ratificació de la variació dels imports autoritzats corresponent als contractes plurianuals del servei de neteja de centres públics i de subministrament d’electricitat.

Servei de neteja

Any

Import aprovat Consell

Import

2017

19.096.576,73 €

19.230.000 €

2018

19.140.604,66 €

19.275.000 €

Subministrament d'electricitat

Any

Import aprovat Consell

Import amb IVA inclòs

2017

4.600.000 €

4.600.232,43 €

2018

4.697.000 €

4.696.491,31 €

Escoles Enriquides

S’ha aprovat la inversió de 2 milions d’euros en cinc centres educatius, en el marc del projecte Escoles Enriquides.

Inversió de 2 milions d’euros en cinc centres educatius en el marc del projecte Escoles Enriquides

 

Districtes

Escoles

Actuació

Inversió

Nou Barris

Escola Aiguamarina

Redacció de projecte bàsic i executiu
Renovació completa de lavabos

419.918,85

Sant Andreu

Escola Baró de Viver

Redacció de projecte i direcció obres
Paviments, pintura i fusteria exterior

420.412,58

Sant Martí

Escola La Pau

Redacció de projecte i direcció obres
Arranjament patis, pista i accés

324.874,92

Sant Martí

Escola Concepció Arenal

Redacció de projecte i direcció obres
Rehabilitació, façana, tanca exterior i accés

390.287,62

Sant Martí

Escola Eduard Marquina

Redacció de projecte i direcció obres
Rehabilitació, façana, tanca exterior i accés

319.245,90

Total inversió: 1.874.739,87 euros

Inversió 3 milions en el marc del projecte d’escoles enriquides

S’ha aprovat la incorporació en el pressupost del 2016 de 3 milions d’euros, pel desenvolupament d’actuacions previstes en el marc del projecte d’Escoles Enriquides.

Objectius:

• Millorar la capacitat dels centres per fer front a les seves despeses de funcionament.

• Material didàctic.

• Suport a activitats complementàries, extraescolars i projectes singulars.

• Apoderament de les famílies per donar suport a l’escolarització dels seus fills i filles (Projecte “Anxaneta”)

Pla estratègic d’educació de Barcelona 2016-2017

S’aprova acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona pel que s’encomanarà a la gerència del Consorci l’elaboració Pla Estratègic d’Educació Barcelona 2017- 2021 i el Pla de Gestió del Consorci de Barcelona, a l’objecte de fixar les línies estratègiques del Consorci a mig i llar termini, i la corresponent concreció en forma de conjunt de plans, programes i projectes, ja siguin aquests de caràcter anual o plurianuals. Aquestes línies estratègiques esdevindran el marc per definir amb les especificitats territorials els Plans d’educació de districtes.

Nou institut pel curs 2017-2018

S’informa que el Departament d'Ensenyament ha encarregat la licitació de les obres del nou Institut Martí i Pous de Sant Andreu (Recinte Fabra i Coats) a Infrastructures.cat. Aquest nou centre de secundària, que es posarà en funcionament el curs 2017-2018, tindrà un import aproximat de 7,5 milions d’euros.

Resultat del qüestionari d’avaluació del CEB

Es presenta l’informe dels resultats que ha realitzat el GESOP, el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, del qüestionari d’avaluació que es va passar als director si directores dels centres que van assistir a la jornada de cloenda del curs el passat 6 de juliol.

 Resultat questionari

Eines per al canvi

Es presenta la posada en marxa d’un programa de formació i acompanyament als centres de Barcelona per a la innovació educativa cursos 2016-17 i 2017-2018, amb la col·laboració de l’ICE-UAB, la facultat de ciències de l’educació UAB.

Per a més informació vegeu document adjunt. PDF