El Consorci

Informació per als centres educatius sobre el coronavirus

Pel que fa al coronavirus, el Consorci d'Educació de Barcelona està seguint les indicacions del Departament d'Educació

 • El Departament d'Educació posa en obert els continguts i recursos educatius de l'Institut Obert de Catalunya (4 d'abril de 2020)

  • Davant la situació excepcional de confinament, l’IOC posarà tots els seus materials i recursos a disposició de les persones que en vulgui fer ús
  • Alguns dels continguts són d’assignatures de batxillerat com ara anglès, francès, història o dibuix artístic, entre d’altres

  El Departament d’Educació, a causa de la situació actual d’excepcionalitat pels efectes del COVID-19, posa en obert els continguts i recursos educatius de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). L’IOC vol, d’aquesta manera, posar a disposició materials a les persones que en vulguin fer ús mentre duri el tancament dels centres educatius.

  A partir del dilluns 6 d’abril es posaran a disposició els recursos educatius, que estaran penjats en dues plataformes digitals diferents: Alexandria (biblioteca de recursos digitals per a l’aula) i EIX (entorn virtual d’aprenentatge).

  De forma habitual, l’IOC disposa de continguts oberts de forma permanent, d’una banda materials formatius dels cicles de formació professional i de l’altra cursos oberts del projecte miniops.

  Ara, però, de forma excepcional, s’obren per l’emergència actual, entre d’altres, els cursos per a 29 assignatures de batxillerat, tant de comunes com de modalitat –entre d’altres biologia, dibuix artístic, fonament de les arts, llatí o història de la filosofia-. També es podran consultar els mòduls per obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) –que inclou, per exemple, geografia, anglès, escriptura creativa, ciències naturals....-.

  Per tal de facilitar que els ciutadans interessats puguin utilitzar els diferents recursos educatius, el Departament d’Educació en facilitarà l’accés genèric.

   

  Un centre amb oferta flexible i variada

  L’IOC és un institut amb 12 anys d’història dedicat exclusivament a la formació de persones adultes a distància. L’ensenyament i aprenentatge es du a terme mitjançant un campus virtual basat en una plataforma Moodle, anomenat campus IOC. Ofereix ensenyaments diversos: cicles formatius d’FP (en grau mitjà ho cursen un 17% dels alumnes i en grau superior un 40%), batxillerat (més del 9% dels alumnes), oferta formativa online de l’Escola Oficial d’Idiomes, graduat en educació secundària, curs de preparació a les proves d’accés d’FP, preparació a les PAU, certificat de competència digital Competic3, així com altres formacions especialitzades.

   

  4 d’abril de 2020

  Tanca
 • Educació indemnitzarà econòmicament les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels treballadors dels menjadors en cas d'ERTO (2 d'abril de 2020)

  • S’establirà una indemnització per al servei de menjador escolar dels centres públics contractat pel Departament, pels  Consells Comarcals, pels ajuntaments o per les associacions de mares i pares per les pèrdues causades pel cessament de l’activitat
  • Les indemnitzacions, en el cas del servei de menjador, inclouran entre els costos indemnitzables el complement salarial que les empreses que s’hagin acollit a un ERTO hagin abonat efectivament als seus treballadors durant la suspensió per mantenir el 100% de les seves retribucions

  El Departament d’Educació indemnitzarà a les empreses que presten el servei de menjador i de transport escolar en centres de titularitat del Departament i que no poden prestar-los pel tancament de centres a causa del COVID-19. A través d’un seguit de resolucions, Educació, com administració titular de la competència sobre aquests serveis en els centres de la seva titularitat, assumirà les compensacions econòmiques pels danys i perjudicis que hagin suportat efectivament les empreses i entitats que els presten.

  Menjadors escolars

  S’establirà una indemnització per al servei de menjador escolar contractat pel Departament, pels  Consells Comarcals, per les associacions de mares i pares d’alumnes  o pels ajuntaments per compensar el desequilibri econòmic que hagin patit les empreses o entitats prestadores del servei com a conseqüència del tancament dels centres educatius. En el cas dels contractes subscrits pels ens locals, les indemnitzacions que aquests hagin reconegut en relació amb aquests contractes es tindran en compte en les corresponents liquidacions del curs 2019/2020 entre els consells comarcals  i el Departament d’Educació per a gestió d’aquests serveis.

  Educació també assumirà la compensació dels danys i perjudicis en relació amb els serveis de menjador gestionats per associacions de mares i pares. Aquesta compensació s’atorgarà mitjançant una convocatòria extraordinària adreçada a les AMPA que gestionen el menjador escolar del seu centre, la qual s’obrirà un cop finalitzat el tancament de centres.

  Amb l’objectiu de garantir que els treballadors i treballadores dels menjadors escolars afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació per causa de força major puguin mantenir les seves retribucions durant el període de suspensió temporal dels seus contractes, ha inclòs entre els costos indemnitzables el complement salarial que les empreses hagin abonat efectivament als seus treballadors durant la suspensió.

  Transport escolar

  La resolució referent al servei de transport escolar estableix continuar amb el pagament dels contractes de transport gestionats pels Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. A aquests efectes s’estableix el pagament en concepte de bestreta a compte en el 75% de la facturació mensual prevista en el desenvolupament ordinari d’aquests serveis.  L’abonament es portarà a terme des de la data de suspensió dels contractes i, a la finalització del període de suspensió, es produirà la regularització definitiva dels pagaments.

   

  2 d’abril de 2020

  Tanca
 • Educació ajorna les oposicions docents a la tardor (1 d'abril de 2020)

  • Així ho ha decidit avui durant una reunió mantinguda amb els representants dels sindicats de la mesa sectorial
  • Les diferents proves d’oposicions s’efectuaran entre el setembre i el novembre i la baremació dels mèrits al mes de desembre. La solució definitiva serà el gener de 2021

  El Departament d’Educació ha decidit avui ajornar la convocatòria d’oposicions docents al proper mes de setembre. Ho ha fet durant una reunió mantinguda amb els representants dels sindicats de la mesa sectorial. La convocatòria es manté dins l’any 2020 i les persones seleccionades seran nomenades funcionaris en pràctiques al setembre de l’any 2021, tal com estava previst.

  D’aquesta forma, també es manté la previsió de realitzar la convocatòria de places per a l’estabilització dels llocs interins durant els anys 2020, 2021 i 2022. Educació vol, d'aquesta manera, donar seguretat als aspirants i esvair les incerteses al voltant de la realització de les oposicions i fer-les amb seguretat tornant de l’estiu, davant l'actual situació de confinament a causa del COVID-19.

  El calendari amb les dates més concretes s’establirà properament, però de forma orientativa les dates seran:

  - Prova de llengües oficials per a qui no acrediti el coneixement: primera setmana de setembre de 2020

  - Presentació de la programació i unitat didàctica: primera setmana de setembre de 2020

  - Defensa de la programació i unitat didàctica: setembre/ primera quinzena d’octubre de 2020

  - Segona prova: supòsit pràctic i desenvolupament d’un tema: octubre/ novembre de 2020

  - Valoració dels mèrits: desembre de 2020

  - Resolució d'aspirants seleccionats: gener de 2021

  Convocatòria de 5.000 places

  Les oposicions que s’han ajornat estaven previstes inicialment per a mitjans d’aquest mes de juny pel que fa a la prova pràctica. Amb la convocatòria, Educació té per objectiu estabilitzar les plantilles de professorat dels centres. Per a fer-ho possible, el Departament ha convocat un total de 5.000 places, que corresponen a les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari, el cos de professors d’escoles oficials d’idiomes,  el cos de professors d’arts plàstiques i disseny i del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

   

   

  1 d’abril de 2020

  Tanca
 • S'aprova el nou calendari de les proves d'accés a la universitat en convocatòria ordinària subjecte a l'evolució de la pandèmia (31 de març de 2020)

  • La PAU de juny tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol
  • Les proves d’accés per a més grans de 25 i 45 anys se celebraran el 20 de juny
  • Les PAP per als graus d’Educació Infantil i Primària es traslladen al 19 de juny
  • Aquestes dates es mantindran sempre que la situació d'emergència sanitària per coronavirus ho permeti

  El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha aprovat avui les noves dates de celebració de les diferents proves d’accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària, així com les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en les matèries de la PAU 2020. El nou calendari està subjecte a l'evolució de la pandèmia per coronavirus i, per tant, "es mantindrà sempre que la situació d'emergència sanitària ho permeti", segons ha destacat el secretari general del CIC, Lluís Baulenas, a la finalització de la reunió que s’ha celebrat de manera telemàtica.

  L’ajornament generalitzat del calendari es pren davant les actuals mesures de confinament per tal de minimitzar el risc de contagi per COVID-19 entre la població. En aquest sentit, cal subratllar que “el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia”, ha reiterat Baulenas.

  Així mateix, el nou calendari i les bases de flexibilització permeten garantir que l’alumnat accedeixi a la universitat respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que sempre –i també en circumstàncies excepcionals– han de regir l’accés i l’admissió als estudis universitaris.

  De nou, el secretari general del CIC ha volgut transmetre als estudiants i a les seves famílies “un missatge de serenor, atès que, en tot moment, es treballa perquè els alumnes de la convocatòria 2020 tinguin garantits els principis que sempre han regit, i en aquestes circumstàncies excepcionals també han de continuar regint, per a l’accés i l’admissió a la universitat”, ha reiterat Baulenas.

  Nou calendari de les proves d’accés a la universitat

  El nou calendari per a la realització de les distintes proves d’accés a la universitat, queda de la següent manera:

  Més grans 25/45 anys: La Prova d’Accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys (inicialment fixada pel 18 i 25 d’abril) es posposa fins al juny, concretament:

  • Fase general: 20 de juny
  • Fase específica (només per als més grans de 25 anys): 27 de juny

  PAP - Graus en Educació

  La convocatòria ordinària de les Proves d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als Graus en Educació Infantil i en Educació Primària (que havia de celebrar-se el 25 d’abril) es programa en la data següent: divendres, 19 de juny

  PAU

  Pel que fa a la convocatòria ordinària de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), (fixada inicialment del 9 a l’11 de juny), s’ajorna als dies 7, 8 i 9 de juliol.

  A partir d’aquestes noves dates per a la PAU de juny, i en funció de l'evolució de la pandèmia, en una pròxima reunió de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) s’acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als graus en Educació.

  Flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria ordinària de la PAU

  En la reunió d’avui també s’han acordat les bases per a la flexibilització de l’opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i donat el cessament temporal de l’activitat lectiva al batxillerat, “s’ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l’opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen”, ha detallat Baulenas.

  En aquests moments, els coordinadors de cada matèria de la PAU ja han començat a treballar per aplicar aquesta flexibilització tenint en compte que:

  a) No és una reducció dels temaris, atès que els centres de batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i activitats d’aprenentatge.
  b) No significa un canvi radical en la tipologia dels exàmens que professorat i alumnat coneixen, practiquen i esperen.
  c) Qualsevol adaptació o flexibilització en la tria entre opcions, allà on n’hi hagi habitualment, no pot allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, la durada de cada examen.
  d) Aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia en totes les 29 matèries que són objecte d’examen a Catalunya, tant per les característiques de la pròpia matèria com de la tipologia habitual de l’examen.

  Tanca
 • Educació estableix els criteris per a les pràctiques a les empreses de l'alumnat de formació professional (31 de març de 2020)

  • S’ofereixen diverses opcions segons els diferents ensenyaments amb l’objectiu que l’alumne pugui obtenir el títol en finalitzar el curs i continuï amb la seva formació o incorporació al món laboral
  • Fa referència a l’alumnat d’FP que fa Formació en Centres de Treball (FCT), al de la modalitat dual, d’ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, d’arts escèniques, i de mobilitat internacional

  El Departament d’Educació, a través d’una resolució, ha establert els criteris d’orientació per al professorat per tal que pugui regular les pràctiques a les empreses de l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors, aturades a causa del COVID-19. D’aquesta manera, Educació vol assegurar que l’alumne que cursa aquests estudis pugui obtenir el títol en finalitzar el curs, i així poder continuar amb la seva formació i/o incorporació al món laboral.

  Els criteris de regulació de les pràctiques en empreses enfront la nova situació incidirà en l’alumnat d’FP que fa la Formació en Centres de Treball (FCT), d’FP en la modalitat dual, d’ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, d’arts escèniques, i de mobilitat internacional i Erasmus. La flexibilització es concreta en funció de les característiques de cadascun dels ensenyaments.

   

  Formació en Centres de Treball (FCT)

  Atès que la suspensió de les pràctiques impossibilitarà realitzar les hores mínimes establertes per a cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, la direcció del centre educatiu es pot plantejar alguna de les dues possibilitats seqüenciades:

  1. Flexibilització de l’estada a l’empresa: ja sigui augmentant el nombre d’hores diàries d’FCT -fins un màxim de 8-; augmentant el nombre de dies; o allargant el període de pràctiques durant el juliol. Es farà sempre tenint en compte el calendari escolar i l’establert a la normativa.
  2. En cas que no es pugui aplicar la flexibilització, es duria a terme la substitució de l’estada a l’empresa per un mòdul integrat: En cas que l’alumnat no pugui fer les pràctiques a l’empresa, aquestes es poden substituir per un “mòdul integrat”. Aquest estarà format per les hores mínimes del mòdul de projecte més les hores mínimes del mòdul d’FCT, que estableix el real decret de mínims dels títols corresponents.

   

  També es concreten les mesures pels casos on l’alumnat hagi fet una part de les hores de pràctiques d’FCT; i pels que encara no les hagin començat a fer.

   

  FP en modalitat dual

  En la situació actual es recomana als centres educatius que proposin a les empreses i alumnat que cursen la modalitat dual la suspensió de l'acord formatiu, a l’espera de reprendre l’estada. Aquest fet no implica l’extinció de l’acord formatiu, sinó que s'actua igual que amb la resta de treballadors de l'empresa. També es pot optar per modificar l'activitat de l’alumne a través del teletreball amb acceptació de les parts, si es comunica el canvi al centre educatiu i es garanteix el seguiment del tutor o tutora d'empresa.

   

  Pel que fa a l’avaluació:

  • Es podrà considerar una reducció addicional de les hores inicials a l’estada a l’empresa, fins a un mínim de 660 hores realitzades, que correspon amb el 33 % del total d’hores del cicle formatiu.
  • Si un alumne no l’ha pogut completar i ha fet menys de 660 hores, podrà reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat del mòdul de dual en proporció 1:1. En aquest cas, l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà l’FP ordinària i, per tant, podrà completar el cicle formatiu.

   

  Alumnat de mobilitat internacional i Erasmus

  Se suspèn la mobilitat internacional temporalment fins que finalitzi l’actual situació d’alarma. L’alumnat podrà fer l’estada a l’empresa en modalitat de teletreball, en el cas que ja hagi iniciat l’estada, o bé què no hagi pogut tornar a Catalunya, i l’estada no hagi quedat suspesa en el país de destí.

  Els criteris també tenen en compte, en la situació actual d’excepcionalitat, que poden sorgir casos on no serà possible aplicar les mesures anunciades. És per aquest motiu, i amb l’objectiu de no perjudicar a cap alumne, que s’autoritza la junta d’avaluació a prendre les decisions oportunes, valorant les possibilitats de completar els horaris previstos a les diverses vies disponibles.

   

  *Es poden consultar més detalls sobre els diferents criteris en el document adjunt a la nota.

   

  31 de març de 2020

  Tanca
 • Educació dona criteris a les direccions dels centres per dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'alumnat durant el confinament (30 de març de 2020)

  • S’estableix que els centres i el professorat avaluïn tenint en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies
  • Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització
  • Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne 

  Departament d’Educació ha establert uns criteris, que al llarg del dia d’avui farà arribar a les direccions dels centres educatius, i que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el període de confinament a causa del COVID-19.

  El principal objectiu és donar continuïtat a l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. I sense oblidar, al mateix temps, que el seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància, especialment, en el cas de l’alumnat que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades.

  Activitats competencials i personalitzades

  D’aquesta manera, Educació recorda que les activitats que s’organitzin han de seguir els paràmetres de l’ensenyament per competències bàsiques i defugir la necessitat i la pressió d'acabar els programes. Així, per exemple, es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a l’alumnat. Al mateix temps, s’han d’evitar les tasques repetitives, els projectes han de ser motivadors i han de tenir l’acompanyament del professorat.

  Tanmateix, a l’hora de programar les activitats, cal evitar reproduir el treball que es fa en els centres, és a dir, la transportació directa dels horaris setmanals. És per això que els equips directius han de planificar i coordinar la proposta de treballs de forma sostenible, tant pel que fa a la dedicació de l’alumnat com del professorat.

  La interacció entre professorat i alumnat s’ha de poder garantir a partir dels diferents mitjans, ja sigui per correu electrònic o d’altres entorns, i que en permeti el retorn per exemple amb l’enviament de fotografies dels treballs o l’enviament de documents digitals. La situació actual afecta especialment a l’alumnat dels centres en entorns socioeconòmics desafavorits. En aquests casos, cal utilitzar tots els recursos tecnològics a l'abast per acompanyar l’alumnat durant aquests dies de confinament, com ara trucades telefòniques, whatsapp, etc, en funció dels recursos disponibles en cadascun dels alumnes.

   

  Adaptació de l’avaluació

  Pel que fa a l’avaluació, el Departament estableix que el segon trimestre s’avalua fins el 12 de març, amb les observacions obtingudes fins aquell moment. Els informes per alumnat i famílies es podran lliurar un cop es normalitzi l'activitat acadèmica, malgrat que alguns centres ja els han tramès a les famílies.

  Probablement, l’inici de la tercera avaluació es farà encara en període de confinament. Per aquest motiu, la docència haurà de ser virtual. L'avaluació serà qualificadora i personalitzada, tenint en compte les limitacions de cada alumne. Aquest fet implicarà un paper important en la figura dels tutors/es pel que fa a la comunicació i el suport regular amb l'alumnat i les famílies. Caldrà, doncs, revisar els criteris d'avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les limitacions formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne. A partir del 13 d’abril el Departament d’Educació establirà unes noves orientacions al respecte.

  El professorat haurà d’informar a l’alumnat i les seves famílies dels nous criteris d’avaluació. Ateses les diferents situacions, les tasques realitzades durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació de l’alumne, i no una penalització, ja que no es pot garantir que tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per a portar-les a terme a distància. Han de ser activitats inclusives que s’ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne.

   

  Pla d’acció Centres Educatius en Línia

  El Departament d'Educació va posar en marxa el passat 20 de març el Pla d’acció Centres Educatius en Línia. L’objectiu és proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals necessàries que puguin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat. A data d’avui, són molts els centres educatius que ja han iniciat línies de treball digital amb el seu alumnat i fan ús de diferents entorns per a l’aprenentatge. D’altra banda, Educació posa també a disposició dels centres un entorn virtual d’aprenentatge, de manera esglaonada, per a aquells que encara no en tinguin.

   

  30 de març de 2020

  Tanca
 • Els alumnes d'FP oferiran el seu suport com a professionals en els àmbits sanitari i social (27 de març de 2020)

  L’objectiu és col·laborar amb les persones que més ho necessitin i contribuir d’aquesta manera a la manca de personal generada per la pandèmia del coronavirus

  Seran estudiants de cicles formatius de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria, de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència i de grau superior d’Integració social

  Estudiants d'FP

  Més de 650 alumnes de formació professional de centres públics, concertats i privats d’arreu de Catalunya oferiran el seu suport com a professionals en els àmbits sanitari i social fins que es resolgui la situació d’alarma generada per la pandèmia del coronavirus. L’objectiu és col·laborar amb les persones que més ho necessitin durant aquest període i contribuir d’aquesta manera a la manca de personal existent en ambdós àmbits.

  L’alumnat que oferirà aquest suport cobrirà principalment les baixes de personal causades pel COVID-19 però, quan calgui, també servirà per ampliar els diferents serveis que siguin necessaris en cada moment. Es tracta d’estudiants tots ells majors de 18 anys i que treballaran de manera voluntària amb persones sense risc d'infecció.

  Concretament, seran estudiants dels cicles formatius de grau mitjà de Cures auxiliars d’infermeria, de grau mitjà d’Atenció a les persones en situació de dependència i del grau superior d’Integració social. Actualment a Catalunya hi ha un total d’11.600 alumnes de primer curs i 4.300 alumnes de segon curs que cursen un dels cicles formatius. Aquests cicles estan inscrits en les famílies professionals de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat.

  El Departament d’Educació, amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ahir a les dotze del migdia va obrir aquesta convocatòria a tots els centres educatius de Catalunya que ofereixen aquests ensenyaments i a les vuit de la tarda ja comptava amb la col·laboració de 670 persones. Aquesta oferta quedarà oberta fins que la situació ocasionada per la pandèmia torni a la normalitat. 

   

  26 de març de 2020

  Tanca
 • Educació activa un pla d'acció per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i acompanyar els docents i els centres en l'ús de les eines digitals (21 de març de 2020)

  • El “Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia” es posa en marxa davant de les circumstàncies extraordinàries actuals a causa del coronavirus
  • L’objectiu és proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals necessàries que puguin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat
  • Es facilita així que els centres puguin dur a terme les activitats i orientacions que aquesta setmana el Departament ha posat a disposició del professorat

  El Departament d’Educació activa a partir d’avui el “Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia”, per tal de garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat, i al mateix temps acompanyar al professorat i als centres en l’ús de les tecnologies digitals. Aquesta iniciativa es posa en marxa per tal de poder donar eines d’aprenentatge en línia davant les circumstàncies extraordinàries que han provocat el tancament dels centres a causa del coronavirus.

  L’objectiu del pla és proporcionar als docents i als centres educatius els recursos i les eines digitals que permetin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat. D’aquesta manera, el sistema facilitarà als centres poder dur a terme les activitats i orientacions que aquesta setmana el Departament d’Educació ha posat a disposició del professorat. Unes activitats pensades per a les diferents etapes, que siguin significatives per a l’aprenentatge i que al mateix temps puguin contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumne.

  Un pla d’acció per a tots els centres

  El projecte es desenvoluparà en tres vessants. D’una banda, s’impulsarà l’aprenentatge en línia dels centres educatius mitjançant l’ús d’entorns virtuals amb el Portal EIX. EIX incorpora eines per compartir recursos, per fer seguiment del progrés de l’alumnat, fomenta el treball col·laboratiu i inclou la possibilitat de dur a terme vídeo-conferències. Actualment ja són molts els centres que tenen línies de treball en aquest sentit i fan servir habitualment aquests entorns. Però per aquelles escoles i instituts que no en tenen, el Departament d’Educació, en el marc d’aquest context extraordinari, posarà a disposició l’entorn virtual d’aprenentatge EIX de manera esglaonada.

  Es reforçarà la comunicació dels centres amb la comunitat educativa a través del Portal NODES. NODES és un servei del Departament d’Educació que proporciona una pàgina web amb funcionalitats avançades per als centres educatius de Catalunya –com la possibilitat de crear grups interns promovent el treball en xarxa, publicar notícies i informacions, i enviar notificacions de les novetats que s’anuncien al lloc web, mitjançant un canal de Telegram a les persones que s’hi hagin subscrit-. Actualment, hi ha més de 2.000 centres que en formen part. La web de l’escola, com a canal de comunicació amb les famílies, permetrà facilitar recursos i orientacions per al propi alumnat.

  D’altra banda, s’incidirà també en la formació, que ja s’ha reactivat els darrers dies, amb un pla intensiu de de formació del professorat i acompanyament als centres des del Portal ODISSEA. Concretament, es posaran en marxa noves línies formatives vinculades a l’ aprenentatge en línia. De fet, en les primeres 24 hores després d’anunciar aquesta nova oferta de formació extraordinària, es van registrar més 4.700 sol·licituds per part dels docents.

   

  Recursos per a la formació professional

  En l’àmbit de la formació professional, Educació posa a disposició de l’alumnat un seguit de recursos formatius, tot i la dificultat que aquests tipus d’ensenyaments presenten, atès que l’aprenentatge competencial en els tallers i les aules tècniques és difícilment substituïble. S’ofereixen recursos al web de l’IOC per a cicles d’FP, i també material d’anglès en el mateix IOC. També es proposa diversitats d’activitats, com per exemple, que els centres puguin treballar amb els alumnes al voltant de com fer un currículum; tutorials per crear Apps; audicions musicals en el cas dels ensenyaments musicals; o fer propostes de vídeos i produccions de les tècniques que s’estiguin treballant a classe en els ensenyaments de dansa.

  Ateses les circumstàncies excepcionals, aquest pla és flexible i s’anirà revisant en funció de les necessitats del moment. Al mateix temps, s’hi incorporaran aquelles reflexions i aportacions que els centres i docents facin arribar. El Departament d’Educació es posa a disposició de tots els docents per acompanyar-los i assessorar-los en tot allò que puguin necessitar a través dels diferents canals.

   

  20 de març de 2020

   

  Tanca
 • L'Executiu suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (19 de març de 2020)

  • Les oposicions per accedir als cossos docents, l’accés a la borsa de treball o la sol·licitud de títols i certificats en són un exemple
  • Abans d’ahir ja es va anunciar l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments

  El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

  A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

  - Sol·licitud de títols i certificats

  - Proves d’accés als diversos ensenyaments

  - Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

  - Proves d’avaluació de competències de sisè de primària

  - Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris

  - Concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats

  - Concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació

  - Incorporació a la borsa de treball de personal docent

  - Provisió i selecció del personal docent

  - Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics

  - Concurs de selecció de directors de centres públics

  - Provisió i selecció del personal d'administració i serveis del Departament

  - Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius

  - Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius

  - Concessió i extinció de concerts educatius

  - Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes

  - Accés a la informació pública

  - Accés a la informació estadística

   

  El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.

   

  19 de març de 2020

  Tanca
 • Educació ajorna la preinscripció i matriculació de tots els ensenyaments

  El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

  El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals

  S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com sigui possible.

  Tanca
 • El Departament d'Educació ajorna la preinscripció escolar (17 de març de 2020)

  El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscipció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat. 

  Demà al matí el Departament ampliarà aquesta informació.

  17 de març de 2020

  Tanca
 • Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat (16 de març de 2020)

  • S’habilitaran targetes moneder per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador i per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través d’un acord amb La Caixa.
  • Seran un total de 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat
  • Per a cada família es carregarà la targeta amb l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament.

  Els Departaments d’Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari de les beques i a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través de l’habilitació de targetes moneder en un acord assolit amb La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. En total són 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

  Les targetes moneder es començaran a distribuir a partir dels propers 2 o 3 dies, a través dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals. Es carregarà a cada família l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el tancament. Els dos departaments estan acabant d’ultimar l’operatiu que pugui fer possible el lliurament a les famílies i properament es concretaran les instruccions definitives.

  D’aquesta manera, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies volen assegurar als infants que més necessitats tenen el fet de poder continuar disposant de l’ajut del menjador, malgrat que les escoles estan tancades.

  Aquesta mesura tindrà efecte fins que el Govern de la Generalitat suspengui les mesures preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents en motiu de l’impacte del COVID-19.

   

  16 de març de 2020

  Tanca
 • Comunicat del Departament d'Educació en relació a les mesures preses per contenir el coronavirus (15 de març de 2020)

  En relació a les mesures de contenció del coronavirus, el Departament d’Educació informa del següent:

  • Es mantenen els contractes amb els prestadors de servei de vetlladors. Per tant, el Departament insta a aquests proveïdors a no fer un expedient de regulació de treball temporal (ERTE).
  • El Departament ha demanat als consells comarcals que no suspenguin els contractes amb les empreses del transport i dels menjadors escolars i els ha comunicat que el Departament assumirà la part dels costos fixos d’aquests contractes, tal i com ja va succeir amb el temporal Gloria.
  • El Govern està estudiant com fer efectives les beques menjador, malgrat les restriccions que suposen les ordres de confinament governamentals.
  • El Departament insta el govern espanyol a decretar urgentment les mesures necessàries per tal de garantir plenament els drets del conjunt de famílies que s’han vist afectades pel tancament escolar.
  • El Departament està estudiant jurídicament com afecta al període de preinscripció l’estat d’alerta decretat pel govern espanyol.


  15 de març de 2020

  Tanca
 • Presentació de documentació i inscripcions a les proves d'accés i d'obtenció de títol (13 de març de 2020)

  Informació en relació amb les mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació als centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

  1. Proves d'accés als cicles de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius

  Es mantenen les dates d'inscripció (que és telemàtica, del 16 al 26 de març) i, en cas s'hagi de presentar documentació en els centres, s'estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).

  2. Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior per als aspirants sense requisit acadèmic

  Es mantenen les dates d'inscripció (que és telemàtica, del 23 al 27 de març) i, en cas que s'hagi de presentar documentació al centre, s'estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).

  3. Prova ordinària per a l'obtenció dels certificats de nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes

  Avui, 13 de març, s'han publicat les llistes provisionals d'admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics.

  En cas que s'hagi de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions, la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada).


  Barcelona, 13 de març de 2020

  Tanca
 • Comunicat del Departament d'Educació en relació al tancament a partir de demà tots els centres educatius de Catalunya (12 de març de 2020)

  La mesura s’ha pres en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per malalties emergents


  El Govern de la Generalitat ha decidit tancar a partir de demà tots els centres educatius de Catalunya, en coordinació amb el Departament de Salut i en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. Ho fa com a mesura de contenció i per evitar la propagació del coronavirus. La mesura afectarà a tots els centres de Catalunya, siguin de titularitat pública, privada concertada, privada o de qualsevol altra titularitat, i a les diferents etapes educatives.

  El conseller d’Educació, Josep Bargalló, trametrà avui un document informatiu a tots els centres en què es concretarà l’acord del cessament de l’activitat lectiva i el tancament dels centres a partir de demà, dia 13 de març, fins al divendres 27 de març, ambdós inclosos.

  Aquest fet implicarà la suspensió de l’activitat en un total de 5.492 centres:

  • Llars d’infants
  • Escoles d’educació infantil i primària
  • Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional
  • Escoles d’Art i Disseny
  • Escoles d’Adults
  • Escoles Oficials d’Idiomes
  • Centres d’educació especial
  • Escoles professionals
  • Escoles de música
  • Escoles de dansa
  • Conservatoris
  • Centres de títols propis
  • Centres d’ensenyaments artístics superiors

   
  La mesura s’ha pres en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per malalties emergents

  El Govern de la Generalitat ha decidit tancar a partir de demà tots els centres educatius de Catalunya, en coordinació amb el Departament de Salut i en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. Ho fa com a mesura de contenció i per evitar la propagació del coronavirus. La mesura afectarà a tots els centres de Catalunya, siguin de titularitat pública, privada concertada, privada o de qualsevol altra titularitat, i a les diferents etapes educatives.

  El conseller d’Educació, Josep Bargalló, trametrà avui un document informatiu a tots els centres en què es concretarà l’acord del cessament de l’activitat lectiva i el tancament dels centres a partir de demà, dia 13 de març, fins al divendres 27 de març, ambdós inclosos.

  Aquest fet implicarà la suspensió de l’activitat en un total de 5.492 centres:

  • Llars d’infants
  • Escoles d’educació infantil i primària
  • Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional
  • Escoles d’Art i Disseny
  • Escoles d’Adults
  • Escoles Oficials d’Idiomes
  • Centres d’educació especial
  • Escoles professionals
  • Escoles de música
  • Escoles de dansa
  • Conservatoris
  • Centres de títols propis
  • Centres d’ensenyaments artístics superiors
    

  Aquesta mesura afecta a un total de 1,565.478 alumnes dels diferents ensenyaments, repartits de la següent manera:

  • Educació infantil de primer i segon cicle: 79.948 alumnes i 213.352 alumnes respectivament
  • Educació primària: 479.958 alumnes
  • Educació secundària obligatòria: 331.681 alumnes
  • cicles de formació professional: 126.994 alumnes
  • batxillerat: 94.437 alumnes
  • cicles d’arts plàstiques i disseny: 5.103 alumnes
  • ensenyaments de música: 70.122 alumnes
  • ensenyaments de dansa: 9.717 alumnes
  • art dramàtic: 454 alumnes
  • ensenyaments superiors de disseny: 2.398 alumnes
  • conservació i restauració de béns: 140 alumnes
  • ensenyaments esportius: 2.052 alumnes
  • escoles oficials d’idiomes: 43.000 alumnes
  • formació d’adults: 66.738 alumnes
  • ensenyaments a distància: 39.384 alumnes
    

  La mesura afecta també els Serveis Educatius i a les seves activitats.

  En les properes hores, els centres rebran una informació més detallada de la concreció de l’acord.

  12 de març de 2020

  Tanca
 • Comunicat del Departament d'Educació en relació al coronavirus (10 de març de 2020)

  En relació al coronavirus, el Departament d’Educació fa saber als centres educatius noves mesures de prevenció amb la finalitat de contribuir a la seva contenció:

  • El Departament d’Educació insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Servei Educatiu de Catalunya o qualsevol òrgan del Departament  que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.
  • En relació amb el punt anterior, el Departament no participarà a la propera edició del Saló de l’Ensenyament, prevista entre 18 i el 22 de març. En aquest sentit, insta a les direccions dels centres educatius que anul·lin les visites d’alumnat i professorat al Saló que tinguin organitzades.
  • Com es va comunicar el passat 6 de març, les pràctiques en centres sanitaris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses per tal de facilitar al màxim l’activitat assistencial del personal d’aquests centres. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntariat.
  • Se suspèn l’activitat docent que s’ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats, el que es coneix com a les aules hospitalàries, amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada de persones forànies als hospitals i hospitals de dia.
  • Es mantenen les portes obertes que s’estan duent a terme aquests dies, però es recomana als centres que es reforcin les mesures de prevenció, com ara evitar aglomeracions de persones en espais reduïts i situar les indicacions de prevenció de contagi ben visibles als centres.
  • Els Serveis Territorials d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona dotaran de personal substitut als centres davant de qualsevol incidència que s’hagi comunicat per part del Departament de Salut.
  • Donada la importància de l’acció educativa en relació a les mesures de protecció, s’insta els centres a formar els alumnes en les mesures recomanades pel Departament de Salut.
  • Es recorda que davant de possibles casos, els centres han de posar-se en contacte amb el 061 Salut Respon també amb les direccions dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Des d’aquests òrgans territorials, de la mà del Departament de Salut, es farà seguiment dels casos i de les consultes.
  • Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme.

  Es recorda que el Departament de Salut ha elaborat tot de materials que estan disponibles al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

   

  10 de març de 2020

  Tanca
 • Instrucció sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (11 de març de 2020)

 • Nota de premsa del Departament d'Educació (6 de març de 2020)

 • També podeu consultar

  Per a més informació sobre el coronavirus, consulteu:

  - Canal Salut: canalsalut.gencat.cat/coronavirus

  - L'Agencia de Salut Pública de Barcelona: www.aspb.cat

  Tanca
 • Documents de suport

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail