Comunicats de premsa sobre el coronavirus

Pel que fa al coronavirus, el Consorci d'Educació de Barcelona està seguint les indicacions del Departament d'Educació