Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Consorci d'Educació de Barcelona

Torna

Fons d'acció social per a docents

El Departament d'Educació obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent dependent de la Generalitat de Catalunya. Els ajuts tenen caràcter de prestació econòmica amb la finalitat de restablir la salut o compensar una part de les despeses que el o la sol·licitant hagi sufragat, durant l'any 2009, per cadascuna de les modalitats objecte de la convocatòria.

En aquesta  convocatòria pot participar el personal funcionari docent no universitari al servei de la Generalitat de Catalunya (funcionaris i interins) i el seus familiars i assimilats en cas de mort del/de la titular.

 

Termini de presentació de les sol·licituds

És del 23 de març al 12 d'abril del 2010

 

Informació i orientacions pràctiques

Podeu trobar la informació sobre la convocatòria dels ajuts i sobre les diferents resolucions publicades a:

Recomanacions

  • Avanceu la presentació d’instàncies i documentació, no ho deixeu pels últims dies.
  • El temps d’espera en presentar i registrar les sol·licituds, es redueix considerablement si porteu les fotocòpies  ja compulsades. Consulteu a la secretaria del vostre centre si us poden realitzar la compulsa de la vostra documentació.

Normativa aplicable

RESOLUCIÓ EDU/706/2010, de 10 de març (DOGC núm. 5592 publicat el  22/03/2010), per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques per a la concessió dels ajuts del fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2009.


 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail