Torna

Protocol d'actuació en cas de situacions d'emergències psicosocials en l'àmbit escolar del Consorci d'Educació de Barcelona

Aquest protocol va adreçat a la comunitat educativa del centre.

 Els objectius d’aquest protocol són:

  • Acompanyar i donar suport en situacions de gran impacte emocional (la mort sobtada d’un company/a de classe, d’un docent, d’un membre de la família,... temptatives de suïcidi. Presenciar, durant una sortida escolar, un accident molt greu o un suïcidi. La desaparició d’un company/a del centre,..)
  • Acompanyar, orientar i assessorar al centre educatiu en el procés a seguir en aquestes situacions de gran impacte emocional.
  • Acompanyar, orientar i assessorar per facilitar la integració de la situació viscuda amb les vivències anteriors.
  • Acompanyar, orientar i assessorar per posar les bases per tornar a la normalitat.

Marc normatiu

Protocol d'emergències:

El risc autolític:

Alumnat refugiat