Torna

Protocol d'actuació per situacions de maltractament infantil i adolescent, detectat en l'àmbit escolar, del Consorci d'Educació de Barcelona

El maltractament infantil és una realitat en la nostra societat que reclama avançar, tant a conèixer millor el fenomen, com a articular les respostes més adients.

El Consorci d’Educació de Barcelona forma part del grup impulsor de prevenció de maltractament infantil a la ciutat de Barcelona, conjuntament amb el Consorci Sanitari, DGAIA, Direcció d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Mossos d’Esquadra i Consorci de Serveis Socials.

Per tal de fer front al maltractament infantil, cal disposar d’espais que serveixin per al debat, la coordinació i la implicació de totes les institucions que tenen responsabilitats davant d’aquest fenomen, i fomentar-ne una resposta integral com són els circuits territorials de prevenció de maltractament infantil.

La singularitat d’aquest protocol és la seva concreció al territori. La seva especificitat és que, davant de la detecció d’un cas greu, cal informar al Consorci d’Educació, des del qual s’ha establert un circuit d’actuació intern per fer l’acompanyament i assessorament al centre de manera immediata, alhora que es vetllarà per accionar el procediment de comunicació i actuació davant les altres administracions implicades en el cas.

Documentació del protocol

  1. Aplicació de suport per a la presa de decisions (APLISUCEB) (accés restringit als centres)
    Aplicació de suport per a la presa de decisions (APLISUCEB) (accés per a centres privats no concertats)
  2. Circuit protocol maltractament infantil i adolescent en l’àmbit familiar, PDF (actualitzat el 7 de maig de 2021)
  3. Circuit protocol maltractament infantil i adolescent en l’àmbit escolar, PDF (actualitzat el 7 de maig de 2021)
  4. Protocol d’actuació entre els departaments de Benestar Social i Famíla i d’Educació, de detecció, notificació, derivació i coordinació de els situacions de maltactament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu (2016), PDF
  5. Fitxa de comunicació de situació de risc o desemparament infantil des dels centres educatius, DOC
  6. Tipologies de maltractament infantil, PDF
  7. Elements de prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual en l'àmbit educatiu, PDF

Marc Legal

Documents Relacionats

Enllaços relacionats

Recursos per a la prevenció del maltractament infantil i adolescent

Parlar sobre d’abús sexual

Tecnologia i abús sexual

Educació afectiva i sexual

Reconeixement la dimensió afectiva de la sexualitat

Coneixement i valoració de la diversitat en relació a la sexualitat humana i preservar el dret a la igualtat i no discriminació per raó d’orientació sexual

Desenvolupament personal i social sòlid en relació amb l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat