Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Centres i serveis educatius

Identificació gràfica dels centres educatius

Aquest espai conté les instruccions i recursos necessaris per a la correcta aplicació de la imatge corporativa del Consorci d’Educació, dels serveis educatius i dels centres educatius públics de la ciutat de Barcelona gestionats pel Consorci.

Manual d'aplicació de la imatge corporativa

El manual d’aplicació de la imatge corporativa presenta un conjunt de línies que fixen o reforcen la identitat corporativa del Consorci d’Educació de Barcelona, com la identificació de colors, les tipografies, l’organització visual de pàgines i altres mètodes, per tal de mantenir la continuïtat visual i fer recognoscible de la marca en totes les manifestacions físiques, des dels documents més bàsics de la papereria, les publicacions o el material de difusió, fins als senyals, la cartelleria i els usos digitals.

Com a norma general, tots els documents i el material gràfic que editen o difonen les àrees i unitats del Consorci d’Educació de Barcelona, els serveis educatius de zona i els centres educatius públics de la ciutat han de seguir el conjunt de normes que s’especifiquen en aquest manual de la imatge corporativa, tant pel que fa a la presència del logotip, com a la línia gràfica. Aquestes normes afecten també les col·laboracions amb altres institucions o entitats.

Manual d’aplicació imatge corporativa,  PDF 12 MB

Imatge gràfica del Consorci d'Educació de Barcelona

Logotip del CEB 
 

Pautes d'ús, PDF

Positiu

 

Versió 4 tintes, JPG

Versió 1 tinta tramat, JPG

Versió 1 tinta, JPG

Versió 4 tintes (TIFF), ZIP

Negatiu

Versió 4 tintes, JPG

Versió 1 tinta tramat, JPG

Versió 1 tinta, JPG

 

Multimèdia 
 

Pautes d'ús, PDF

Presentació PowerPoint

Plantilla PowerPoint, PPT

Imatge gràfica dels centres

Llistat d’aplicacions de la imatge corporativa dels centres educatius gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

El manual d'imatge corporativa dóna indicacions de la composició de cada element per tal que el pugueu dissenyar. El fitxer en format InDesign també li permetrà a la impremta amb la que treballeu dissenyar el vostre propi material, substituint el logotip i les dades que es troben al fitxer pel vostre propi logotip i les dades del vostre centre. El fitxers en pdf us permetran veure com és cada element.

 

Disseny de la papereria 
Plantilla de carta

Pautes d'ús, PDF

Indicacions per incorporar el logo propi del centre, PDF

Mostra sense logo propi, DOC

Mostra amb logo propi, DOC

Targetes personals

Pautes d'ús, PDF

Indicacions per incorporar el logo propi del centre, PDF

 
Targetes grans

Pautes d'ús, PDF

Fitxers (PDF i InDesing), ZIP

Sobres i bossses

Pautes d'ús: bossa A4, PDF

Bossa A4 (PDF i InDesing), ZIP

Pautes d'ús: bossa A5, PDF

A5 (PDF i InDesing), ZIP

Pautes d'ús: sobre americà, PDF

Sobre americà (PDF i InDesing), ZIP

Segells

Pautes d'ús, PDF
Els centres que hagueu de fer segells podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us farem arribar la plantilla personalitzada.(comunicacio.ceb@gencat.cat)

Adhesius i blocs de notes Pautes d'ús, PDF
Invitació

Pautes d'ús, PDF

Mostra, ZIP

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail