Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell !més
info

Centres i serveis educatius

Model de menjador escolar

Es treballà en la definició d'una proposta de model de menjador que orienti l’organització del servei amb criteris pedagògics, d’equitat, de salut, de sostenibilitat i de justícia global aplicable a qualsevol menjador escolar de la ciutat.

 

 

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail