Presentació

Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021

Durant tot l’any 2021, a més de ser la seu de la cimera global de ciutats del Pacte de Milà, Barcelona serà Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021

  • Barcelona acollirà i donarà suport una sèrie d’esdeveniments i iniciatives, tant a la ciutat com a l’entorn metropolità, en els quals l’alimentació sostenible, justa i sana sigui el principal element vertebrador.
  • Barcelona desplegarà polítiques i projectes alimentaris per situar la metròpoli de Barcelona com a referència en aquest àmbit.
  • Barcelona construirà una estratègia de polítiques alimentàries amb horitzó 2030.

La capitalitat de l’alimentació sostenible és una palanca per impulsar una transició alimentària amb la qual s’aconsegueixi aquests objectius:

Millorar la salut de les persones fomentant dietes saludables

L’alimentació és un factor clau en la nostra salut. Els aliments són la palanca més potent per millorar la salut humana i la sostenibilitat ecològica del planeta. Segons els experts, en les properes dècades cal duplicar el consum d’aliments saludables i sostenibles com ara fruites, verdures, llegums, fruits secs i llavors, prioritzant-ne la producció ecològica i local. També cal reduir significativament els consums de sucres afegits i greixos saturats, així com la proteïna animal (especialment carn vermella), tot prioritzant la carn que prové de ramaderia ecològica i extensiva.

Les dietes inadequades, basades en menjar ràpid i en aliments ultraprocessats, han esdevingut un perill creixent per a certs sectors de la societat. De fet, a Barcelona, el 10% dels infants d’entre 3 i 4 anys pateixen obesitat infantil.

Ja sigui per una dieta inadequada o per la ingesta de tòxics, l’alimentació es vincula amb un 70% de les morts per malalties cròniques no transmissibles (incloses un 25% de les formes de càncer). 

Combatre l’emergència climàtica impulsant canvis dràstics en els sistemes alimentaris

Per aconseguir els objectius de reduccions climàtiques necessàries per garantir la continuïtat de la vida a la Terra tal com la coneixem, cal impulsar canvis dràstics en els sistemes alimentaris.  

L’any de la capitalitat tindrà lloc pocs mesos després de la Cimera del Canvi Climàtic de les Nacions Unides a Glasgow i servirà, entre altres, per aprofundir en la relació entre sistemes alimentaris i l’emergència climàtica.

Enfortir les economies locals sostenibles impulsant aquestes economies

El sector alimentari és una peça principal de l’economia catalana. L’aposta per l’alimentació sostenible, a més de ser una aposta per la salut de les persones i el planeta, és també una gran oportunitat per impulsar les economies locals i sostenibles.

Més d’un 68 % de la ciutadania de Barcelona està disposada a comprar aliments ecològics i de proximitat per fer front a l’emergència climàtica.

La ciutadania de Barcelona està àmpliament predisposada a donar suport a les economies arrelades en l’alimentació sostenible. A través de la producció, la distribució i la venda d’aliments justos, sans i sostenibles, es genera una oportunitat de benefici econòmic per als agents vehiculadors de l’alimentació sostenible, especialment per a la pagesia local, el sector de la restauració sostenible o el petit comerç. Amb les seves pràctiques agràries i comercials, reforcen l’equilibri territorial, preserven el mosaic característic del paisatge agrícola, respecten la sobirania alimentària dels països del sud global i contribueixen a combatre l’emergència climàtica.

L’any de la capitalitat de l’alimentació sostenible 2021 és també una oportunitat per visibilitzar, regenerar i celebrar els lligams d’interconnexió i interdependència entre el camp i les ciutats.

Una Capitalitat en temps de pandèmia

La Covid-19, entre moltes altres coses, ha posat en relleu les vulnerabilitats dels sistemes alimentaris en tres fronts:

  1. En primer lloc, l'agricultura i la ramaderia industrials estan intensificant la pèrdua d'hàbitats d’altres espècies i estan creant les condicions idònies perquè els virus emergeixin i es propaguin.

  2. En segon lloc, aquesta crisi ha posat a prova la resistència de les cadenes globals de subministrament d'aliments.
  3. En tercer lloc, entre els efectes de la crisi econòmica que ja es comença a estendre, s'ho entreveu un increment significatiu de la desigualtat i la pobresa alimentària, sobretot en clau femenina.

Per això, centrar-nos en l’alimentació sostenible és de vital importància per desenvolupar i millorar la nostra resiliència i donar respostes adequades, ràpides, justes i efectives a futures situacions d'emergència, com per exemple les vinculades a l'emergència climàtica.