Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible: La dimensió escolar i educativa

Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021

Presentació

Durant tot l’any 2021, a més de ser la seu de la cimera global de ciutats del Pacte de Milà, Barcelona serà Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021

La dimensió escolar i educativa

El debat sobre la sobirania alimentària entra als centres educatius com un altre eix vertebrador del projecte educatiu.

Activitats educatives i recursos per a l'alumnat

Programes i activitats que facilitaran la creació noves propostes per sensibilitzar l’alumnat i donar suport a l’aprenentatge per una alimentació sostenible.

Model de menjador escolar

La definició d'una proposta de model de menjador orienta l’organització del servei amb criteris pedagògics, d’equitat, de salut, de sostenibilitat i de justícia global aplicable a qualsevol menjador escolar de la ciutat.

Recursos de suport

Recull de documentació i enllaços que facilitaran l’accés a una documentació bàsica per orientar-se en relació amb l’alimentació sostenible i saludable i el seu encaix al món educatiu.

Dades sobre hàbits d’alimentació en infants i adolescents

Les dades que ens aporta l’Enquesta FRESC, factors de risc en estudiants de secundària (ASPB 2016) informen del camí de millora en la presa de consciència de l’alimentació per part d’infants i adolescents