Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Circumstàncies excepcionals

  • Actes de violència de gènere.
  • Assetjament escolar.
  • Situacions greus de conflictivitat en l’entorn escolar.
  • Situacions concretes d’alumnes que requereixin un canvi ( Psicològiques, emocionals, etc.)
  • Situacions de logística familiar de molt difícil conciliació.

Totes aquestes situacions hauran d’estar degudament documentades i justificades.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail