Alumnat i famílies

Informació sobre les peticions de canvi de centre

ATENCIÓ:
Amb motiu de la crisi del coronavirus SARS-CoV-2 les oficines del Consorci d’Educació de Barcelona i els centres educatius romandran tancats fins a nou avís. Per aquest motiu i de manera transitòria aquest tràmit romandrà tancat fins a nou avís . A l’espera de saber com es concretarà el retorn a al normalitat, us aconsellem que estigueu pendents de les novetats sobre la preinscripció del curs 2020-2021 per vehicular la sol·licitud de canvi de centre per aquest mitjà de forma preferent.

Informació general

 • Aquest tràmit s’adreça a les famílies d’alumnes matriculats en ensenyaments d’infantil, primària i secundària obligatòria en un centre de Barcelona o de la resta de Catalunya que vulguin demanar un canvi a un centre de la ciutat de Barcelona, si, excepcionalment, no poden esperar a demanar plaça mitjançant el següent procés de preinscripció ordinària.
 • Les peticions de canvi de centre, que han de ser motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili d'un altre municipi o de districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, es poden presentar al llarg de tot el curs escolar. Per presentar-les presencialment caldrà demanar cita prèvia.
 • Es desestimaran totes aquelles reclamacions que no estiguin motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili en els termes esmentats.

Tramitació

 • Les sol·licituds poden presentar-se de dues maneres:
 1. A través d'un formulari electrònic en línia (versió en català, castellà, anglès). En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu fer-ho des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, cal disposar de DNI i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos en el sistema amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text al mòbil.

  Un cop presentada la petició a través de l'aplicació informàtica, el sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació.

  Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà al sol·licitant fer un seguiment de la  sol·licitud de canvi de centre, de manera que no caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la sol·licitud. Carpeta del ciutadà
 2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica, perquè no tenen nacionalitat espanyola o bé per dificultats en la tramitació, no puguin fer el tràmit des de casa, podran desplaçar-se a qualsevol de les Oficines d'Escolarització del Consorci d'Educació per demanar la tramitació atesa. En aquest cas, el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Per les peticions de canvi de centre presencials s'haurà de demanar cita prèvia. Caldrà demanar una cita prèvia per a cada sol·licitud de canvi de centre (per exemple, si es sol·licita per 2 germans caldrà demanar dues cites prèvies).
 • La resolució de la petició es notificarà telemàticament, i s'hi podrà accedir a través del mòbil. Per a més informació vegeu l'enllaç.

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Quan es pot fer una sol·licitud de canvi de centre?

Les sol·licituds de canvi de centre per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili en els termes explícitament previstos en la normativa es poden presentar al llarg de tot el curs escolar.

 • Des de l’1 de setembre fins a principis de maig es poden presentar sol·licituds per demanar el canvi amb efecte el mateix curs.
 • Des de l’endemà del tancament del període per presentar la sol·licitud de preinscripció ordinària i fins al 31 d’agost es poden presentar sol·licituds per demanar el canvi amb efecte el curs escolar que hagi de començar el setembre següent, sempre i quan la família no hagi participat en el procés de preinscripció. Si ha participat al procés de preinscripció i vol demanar un canvi, haurà de realitzar una reclamació de preinscripció

Documentació

 • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
  - el DNI
  - la targeta sanitària.
 • En cas de realitzar el tràmit mitjançant tramitació atesa, haureu d’identificar-vos a l’oficina d’escolarització presentant l’original del document identificatiu del pare/mare/tutor/a.
 • Per sol·licitar canvis de centre per motius excepcionals cal aportar:
  - La documentació acreditativa que justifiqui el motiu pel qual es demana el canvi de centre.
 • En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail