Informació sobre les peticions de canvi de centre

Informació general

Les peticions de canvi de centre, que han de ser motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili d'un altre municipi o de districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, es poden presentar al llarg de tot el curs escolar. 

Es desestimaran totes aquelles sol·licituds de canvi de centre que no estiguin motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili en els termes esmentats.

Tramitació

A través d'un formulari electrònic en línia (versió en català, castellà, anglès). En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Es pot fer des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, cal disposar de DNI/NIE i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos en el sistema amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text al mòbil.

Les famílies que, per manca de signatura electrònica o per dificultats en la tramitació no puguin fer la sol·licitud telemàtica des de casa, podran anar a qualsevol de les oficines d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona per demanar la tramitació atesa de la seva sol·licitud. En aquest cas, el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Per fer ús d’aquest servei de tramitació atesa, s'haurà de demanar cita prèvia. Caldrà fer una cita per cada Canvi de centre (per exemple, si es demana canvi de centre per a 2 germans caldrà demanar 2 cites prèvies).

Documentació

  • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
    - el DNI/NIE
    - la targeta sanitària.

En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.