Alumnat i famílies

Informació sobre les peticions de canvi de centre

Informació general

 • Les peticions de canvi de centre, que han de ser motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili d'un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, es poden presentar al llarg de tot el curs escolar. Per presentar-les presencialment caldrà demanar cita prèvia.
 • Es desestimaran totes aquelles reclamacions que no estiguin motivades per circumstàncies excepcionals.

 

Tramitació

 • Les peticions poden presentar-se de dues maneres:
 1. A través d'un formulari electrònic en línia. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar com obtenir l'idCAT Mòbil directament des del vostre ordinador, aquí. Per obtenir-lo, des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, cal disposar de DNI i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos amb una clau que rebreu mitjançant SMS.

  Un cop presentada la petició a través de l'aplicació informàtica, el sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació de la seva petició.

  Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà al sol·licitant fer un seguiment de la  petició de canvi de centre, de manera que no caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la petició. Carpeta del ciutadà
 2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica o que no tinguin la nacionalitat espanyola o per dificultats en la tramitació no puguin fer-ho des de casa, podran anar a qualsevol de les Oficines d’Escolarització del Consorci per demanar la tramitació atesa. En aquest cas el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Per les peticions de canvi de centre presencials s'haurà de demanar cita prèvia.
 • La resolució de la petició es notificarà telemàticament, i s'hi podrà accedir a través del mòbil. Per a més informació vegeu l'enllaç.

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA PETICIÓ

Dates

 • Les peticions de canvi de centre per circumstàncies excepcionals es poden presentar al llarg de tot el curs escolar.

Documentació

 • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
  - DNI
  - Targeta sanitària.
 • Per sol·licitar canvis de centre per motius excepcionals cal aportar:
  - La documentació que justifiqui el motiu en el qual es basa la família per demanar el canvi de centre.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail