Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Informació sobre les peticions de canvi de centre

ATENCIÓ:: les peticions de canvi de centre per al curs vinent es podran sol·licitar telemàticament a partir del dia 8 de juny, però no es podran començar a gestionar fins que no s’hagin pogut atendre les reclamacions de preinscripció.

Informació general

Les peticions de canvi de centre, que han de ser motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili d'un altre municipi o de districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors/es o guardadors/es, es poden presentar al llarg de tot el curs escolar. 

Es desestimaran totes aquelles sol·licituds de canvi de centre que no estiguin motivades per circumstàncies excepcionals o per canvis de domicili en els termes esmentats.

Tramitació

A través d'un formulari electrònic en línia (versió en català, castellà, anglès). En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu fer-ho des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, cal disposar de DNI/NIE i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos en el sistema amb una clau que rebreu mitjançant missatge de text al mòbil.

Documentació

  • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
    - el DNI/NIE
    - la targeta sanitària.

En qualsevol moment del tràmit, el Consorci d’Educació de Barcelona pot demanar-vos documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades a la vostra reclamació.

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail