Alumnat i famílies

Informació sobre la presentació de reclamacions - canvis de centre

Informació general

 • Aquest any com a novetat en el procés de preinscripció les reclamacions i peticions de canvi de centre s’hauran de fer a través d’un formulari electrònic en línia. Al següent apartat “Tramitació” s’informa específicament de les opcions de tramitació disponibles.
 • El dia 12 de juny sortirà la llista definitiva d’admesos. Les famílies que hagin obtingut plaça d’ofici i que no hi estiguin d’acord, podran presentar la corresponent reclamació durant els tres dies següents, és a dir els dies 13,14 i 15 de juny.
 • La resta de reclamacions / peticions de canvi de centre, que han de ser motivades per circumstàncies excepcionals, es poden presentar al llarg de tot el curs escolar, a partir del 18 de juny. Per presentar-les presencialment caldrà demanar cita prèvia.
 • Es desestimaran totes aquelles reclamacions que no estiguin motivades per circumstàncies excepcionals.

 

Tramitació

 • Les reclamacions / peticions poden presentar-se de dues maneres:
 1. A través d'un formulari electrònic en línia. En aquest cas, cal disposar d'algun mitjà d'identificació digital reconegut (idCAT Mòbil, Certificat Digital, DNIe, PIN24, etc). Podeu consultar com obtenir l'idCAT Mòbil directament des del vostre ordinador, aquí. Per obtenir-lo, des de qualsevol ordinador, sense necessitat de realitzar cap tràmit presencial, cal disposar de DNI i Targeta Sanitària. L'idCAT Mòbil us servirà per identificar-vos amb una clau que rebreu mitjançant SMS.

  Un cop presentada la reclamació a través de l'aplicació informàtica, el sol·licitant rebrà la confirmació de la presentació de la seva petició.

  Aquest rebut de confirmació contindrà un codi de presentació que permetrà al sol·licitant fer un seguiment de la reclamació / petició de canvi de centre, de manera que no caldrà desplaçar-se a les oficines d'escolarització del Consorci per saber l'estat de la reclamació. Carpeta del ciutadà
 2. Les famílies que, per manca de signatura electrònica o que no tinguin la nacionalitat espanyola o per dificultats en la tramitació no puguin fer-ho des de casa, podran anar a qualsevol de les Oficines d’Escolarització del Consorci per demanar la tramitació atesa. En aquest cas el personal de l’oficina, previ consentiment del sol·licitant,  farà el tràmit en nom seu. Les famílies que hagin obtingut plaça d'ofici i que no hi estiguin d'acord, podran ser ateses, sense cita prèvia, durant els dies 13, 14 i 15 de juny a l'oficina del Consorci d'Educació o a qualsevol de les Oficines d'Escolarització. Per la resta de reclamacions / peticions de canvi de centre presencials s'haurà de demanar cita prèvia i l'atenció començarà el dia 18 de juny.
 • La resolució de la reclamació es notificarà telemàticament, i s'hi podrà accedir a través del mòbil. Per a més informació vegeu l'enllaç.

FORMULARI ELECTRÒNIC PER TRAMITAR LA RECLAMACIÓ

Dates

 • En el cas d’estar en desacord amb la plaça assignada d’ofici, el termini per presentar les reclamacions serà els dies 13, 14 i 15 de juny.
 • Les peticions de canvi de centre per circumstàncies excepcionals es poden presentar al llarg de tot el curs escolar a partir del dia 18 de juny.

Documentació

 • Per obtenir l'idCat Mòbil cal tenir a mà:
  - DNI
  - Targeta sanitària.
 • Per sol·licitar canvis de centre per motius excepcionals cal aportar:
  - La documentació que justifiqui el motiu en el qual es basa la família per demanar el canvi de centre.

Normativa

Resolucions

Preinscripció 2018-2019

 • RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.
 • RESOLUCIÓ Num. 7596 de l'11704/2018 sobre la preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2018-2019 a la ciutat de Barcelona.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail