Alumnat i famílies

Preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020. Ensenyaments postobligatoris

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Consorci d'Educació de Barcelona.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail