Itineraris formatius específics (IFE). curs 2021-2022

El Pla pilot experimental d'itineraris formatius específics (IFE) s'adreça a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista).

Per poder-se inscriure a un itinerari, l'alumne ha de tenir entre 16 i 20 anys d'edat (i complir com a màxim els 21 anys durant el 2021).

Per accedir a un IFE cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s'hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència. La sol·licitud s'envia per correu electrònic al centre de la primera petició.

Poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula, així com donar el suport necessari a les persones interessades, els centres de formació professional o d'educació especial que els imparteixen.