Itineraris formatius específics per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada. curs 2022-2023

S'adreça a alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA), que disposin de l'informe emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP), i a alumnes d'entre 16 i 20 anys d'edat durant l'any natural d'inici de l'oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d'edat durant l'any en què es realitza la preinscripció.

Els centres de formació professional o d'educació especial que els imparteixen poden informar sobre el procés de preinscripció i matrícula, així com donar el suport necessari a les persones interessades.