Alumnat i famílies

Novetats en l'oferta d'ensenyaments postobligatoris per al curs 2019-2020

 

Batxillerat

Inicien noves modalitat de batxillerat

Noves propostes d’innovació al batxillerat

Batxillerat de 2 anys dirigit a CFGS (orientació professionalitzadora)

Batxillerat de 3 anys

Batxillerat de doble titulació de 3 anys amb Ensenyament de Règim Especial (Salvament i Socorrisme)

Matrícula a prova d’accés a Ensenyaments Esportius : Imprescindible: del 3 al 22 de maig      

Batxillerat de 2 anys amb treball per reptes (unitats formativa de Cicles Formatius o APS)

Batxillerat lingüístic amb específiques de llengües estrangeres a EOI:

Batxibac

Proposta d’inici als centres:

Formació professional

CFGM

FGS

Ensenyaments artístics

CFAS

Ceràmica Artística (EA La industrial)

Formació Professional Bàsica

Itineraris Formatius Específics (IFE)

 

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail