Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Novetats en l'oferta d'ensenyaments postobligatoris als centres públics per al curs 2020-2021

 

Batxillerats

Nous batxillerats més flexibles i més competencials

Nous centres i equipaments

Nou centre

 • Institut de l’Esport de Barcelona
  Nou centre amb oferta  de cicles d’FP, Esports i IFE:

  - CFGM: Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
  - CFGS: Ensenyament i animació socioesportiva
  - CFGS: Condicionament físic
  - TEGM: Tècnic d’Esport de Futbol
  - IFE: Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives

Nous equipaments

Novetats i més oferta de places a Cicles i PFI

Cicles d’Arts i Disseny de Grau Mitjà (CFAM)

 • Assistència al Producte Gràfic Interactiu (orientació a videojocs i realitat virtual)
  ESAD Deià

Itineraris Formatius Específics (IFE)

 • Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives
  Per a alumnat de 16-20 anys amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada

Programa de Formació i Inserció (PFI)

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Cicles Superiors de sectors emergents a Barcelona

Indústries digitals

Indústria de la fusta

Oci digital

Sostenibilitat

Doble titulació en 3 cursos de CFGS

Noves orientacions FP

Institut Joan d’Àustria

 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Orientació en programació
 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa - DUAL Orientació en Cloud Computing
 • Desenvolupament d’Aplicacions Web - DUAL Orientació en Aplicacions Híbrides

Institut Tecnològic de Barcelona

 • Sistemes Microinformàtics i Xarxes - Orientació en programació
 • Desevolupament d’aplicacions multiplataforma  - Orientació Robòtica
 • Desenvolupament d’aplicacions web – Orientació entorns mòbils
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail