Novetats en l'oferta d'ensenyaments postobligatoris als centres públics per al curs 2023-2024

Nous centres

Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona

Institut de Tecnologies de la Informació i Comunicació de Barcelona

Institut de Tècniques Audiovisuals i de l'Espectacle de Barcelona

Nova formació professional

Programes de formació i inserció (PFI)

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Grau superior arts escèniques  (ESCS)

Cursos d'especialització

Batxillerat