Alumnat i famílies

Guies de preinscripció 2018-2019

Informació bàsica sobre el procés de preinscripció i matriculació als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i educació secundària obligatòria, en diversos idiomes.

La preinscripció pas a pas

 

Català

Guía de preinscripció 2018-2019

 

Anglès

Guía de preinscripción 2018-2019

 

Francès

Guía de preinscripción 2018-2019

 

Àab

Àrab

 

Castellà

Guía de preinscripción 2018-2019

 

rus

Guía de preinscripción 2018-2019

 

xinès

Xinès

 

Urdu

Urdu

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail