Alumnat i famílies

Formació professional de grau mitjà. Preinscripció 2019-2020

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail