Salta a contingut Salta a navegació primer nivell Salta a navegació segón nivell

Alumnat i famílies

Targetes moneder lliurades a les famílies beneficiaries d'ajut de menjador per a l'aturada de les classes arran de la COVID 19

D’acord amb la instrucció dictada pel Departament d’Educació informem a totes les famílies que disposen d`una targeta moneder que el saldo que encara tinguin disponible s’ha d’exhaurir abans del proper 31 de juliol de 2020.

A partir d’aquesta data, el Departament d’Educació iniciarà el procediment per recuperar els saldos que hi puguin restar i deixar les targetes amb saldo zero. Cal, però, que les famílies conservin les targetes i que durant el mes de setembre, les tornin al centre educatiu on estigui escolaritzat l’alumne/a.

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Mail