Consorci d'Educació de Barcelona
Programa èxit

Convocat˛ria de participaciˇ en els tallers per a la diversificaciˇ curricular

S'han aprovat les bases per a participar en els tallers per a la diversificaciˇ curricular del programa ╚xit i sĺobre la convocat˛ria per al curs escolar 2016-2017.

Els Tallers En Contextos No Escolars (TECNE) s’ofereixen com a recurs per a la diversificació curricular i s’adrecen principalment a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessita una organització diferenciada de l’establerta en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació.


Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’apartat 6, s’hauran de presentar en entre l'1 i el 9 de setembre de 2016 al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona, pl. Urquinaona 6, de dilluns a dijous de 9h a 17h i els divendres de 9h a 14h.

A partir del 15 de novembre del 2016 i fins al 15 de març de 2017 s'admetran noves sol·licituds, que s'aniran ordenant i resolent segons els mèrits demostrats, fins que s'exhaureixi l'oferta de tallers.

Adjudicació i distribució horària dels tallers